martes, 13 de julio de 2021

Persoal interino: Borrador da modificación da Orde de persoal interino

Asunto: Modificación Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao Servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Acábase de achégar comunicación procedente da D.X.X co texto de referencia, da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia coas últimas modificacións introducidas trala última mesa sectorial, que será sometido aos preceptivos informes para a súa aprobación e posterior publicación.

Para estes efectos concédennos de prazo ata o vindeiro venres, día 23 de xullo, para manifestar a conformidade coa acta ou formular os reparos que se consideremos ao texto. 

Ver borrador da Orde

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras