miércoles, 26 de septiembre de 2018

Curso da EGAP superior de Administración electrónica

Hoxe publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2018 pola que se convoca o curso superior de Administración electrónica.


As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través da área de matrícula da web da EGAP (https://egap.xunta.gal/matricula/).

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 4 de outubro de 2018.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíros publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que se relacionan por provincias:

PONTEVEDRA
 •  Xdo. Instrucción nº 7 de Vigo.- Corpo: Tramitación
 • Xdo. Instrucción nº 3 de Vigo.- Corpo: Tramitación

A CORUÑA

 • Xdo. Prim. Instancia e Instrucción nº 1 Ordes.- Corpo: Xestión
 • Xdo. do Penal nº 1 de A Coruña.- Corpo: Tramitación.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad

El Consejo de Ministros ha informado el anteproyecto de  ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de  discapacidad. En el anteproyecto se cambia el actual sistema, basado en la sustitución por orden de un juez en la toma de decisiones, a otro que prioriza el respeto a la voluntad y preferencia de estas personas. 
El Anteproyecto supone la reforma del Código Civil, de la L.E.Civil, la Ley Hipotecaria y la del Registro Civil y sienta las bases para cambiar el sistema actualmente vigente por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencia de estas personas que, por regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones. Se otorga preferencia a las medidas preventivas y se potencian otras medidas como la guarda de hecho. También se regulan instituciones de curatela y defensor judicial y reserva la tutela a los mayores de edad que estén protegidos a través de la patria potestad. 
La reforma afecta también a normas relativas a Derecho Internacional privado, a los actos relativos a la nacionalidad, al matrimonio o la filiación así como a algunas reglas del Derecho de sucesiones y de contratos.


.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

martes, 25 de septiembre de 2018

STAJ solicita información precisa sobre o plan de recuperación

Ante o obscurantismo ao que nos están sometendo tanto a Xunta de Galicia como os sindicatos que forman a comisión de seguemento con respecto ao plan de recuperación, vémonos na obriga de instar á Dirección Xeral para que con carácter inmediato publique na intranet información precisa dos pasos a seguir, tales cómo:

 • qué xulgados van entrar no plan de recuperación
 • cantas horas se poden recuperar
 • cómo se poden recuperar (horarios, etc...).
 • canto se vai alongar (meses) en cada oficina ou servizo. Hai un periodo mínimo e máximo?
 • Van entrar as oficinas de fiscalía, Imelga e Servizos Comúns que participaron no anterior plan?
 • se o meu xulgado non entra no plan de recuperación.... quedo excluido/a do mesmo?
 • se o persoal do meu xulgado entra no plan de recuperación, pero eu non quero facelo, quén saca o traballo derivado desas horas?
 • pódense celebrar vistas dentro do horario do plan de recuperación? e se se alongan máis das horas previstas.... vanme retribuir o exceso horario?
 • Pódese notificar por lexnet nas horas destinadas ao plan de recuperación,  ou obrígante a notificar nas horas ordinarias de traballo?


Xa dende o comenzo instaron á xente a que se anotase a cegas, sen saber nada de cómo se iba desenrolar o plan de recuperación e  a única información da que se dispón é a que de maneira puntual ofrecen os xornais ou a TVG falando das bondades dun plan que, á vista do acontecido, segue sen estar planeado.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Cuerpo de Gestión Procesal turno libre: Oferta de plazas en ámbito Ministerio y Baleares

En el Boe de hoy se publica la Orden JUS/980)2018, de 11 de septiembre, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocada por Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Cuerpo de Gestión Procesal, turno libre: relación definitiva de aprobados

En el Boe de hoy, se publica la Orden JUS/981/2018, de 11 de septiembre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre. El plazo para presentar la correspondiente documentación es de 20 días hábiles
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen 
subvencións e sen ataduras.`º

lunes, 24 de septiembre de 2018

Gestión procesal turno libre: oferta de plazas

En el BOE de hoy se publican las plazas que se ofertan a los opositores que han superado las pruebas de acceso 2017 por el   turno libre al Cuerpo de Gestión Procesal de la Administración de Justicia para las comunidades autónomas transferidas que ofertaron plazas y que abajo se relacionan.

A pesar de lo anunciado en su página web el Ministerio de Justicia no ha publicado la oferta de plazas de su ámbito territorial  por lo que STAJ se dirigirá a lo largo de la mañana para requerir una explicación e informen de la fecha de publicación.

Oferta de plazas de comunidades autónomas transferidas:


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

sábado, 22 de septiembre de 2018

COMUNIDAD VALENCIANA. Corrección de errores concurso de traslados

Publicada Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se corrigen errores en la de 10 de julio de 2018, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 21 de septiembre de 2018

Publicada a resolución coas adxuciacións das últimas prazas ofertadas en substitución


Na intranet saiu publicada, con data 21 de setembro de 2018, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Podedes consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 20 de septiembre de 2018

CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DE XUSTIZA


Día: 27.09.18
Hora: 10.00 h
Lugar: EGAP, aula núm. 1 - Colmeiro (planta baixa)


Na orde do día, como podedes comprobar ao final que publicamos os seus puntos, a Administración o único que fai é intentar xustificar os varios requerimentos feitos pola Inspección de Traballo da Coruña, iniciados coas denuncias interpostas por STAJ en materia de saúde laboral, e que o próximo mes de octubre ten que presentalas ante a Inspección de Traballo.

Toda esa información, relativa ás nósas denuncias, queda reflectido no  noso blog e que informamos puntualmente nas datas: 

13/10/2017 (solicitude de convocatoria entre outros temas (accidentes de traballo  e protocolo de acoso realizado por STAJ),

12/06/2018 (información relativa á denuncia de STAJ de data 7/9/2017 sobre falta de formación, avaliación de riscos, accidentes de traballo, etc... 

10/07/2018 (traballos de campo  no SCNE de Santiago de Compostela), entre outras, 

e despois de tanta denuncia parece que a Xunta púxose as pilas  comenzando a dar os seus froitos tales como;  se están impartindo cursos de primeiros auxilios e facendo o plan de emerxencia e evacuación de edificios xudiciais na Coruña, avaliación de traballos de campo,  accidentes de traballo, información sobre obras en edificios... etc...(se tendes calquera suxerencia sobre estes temas podedes facela chegar a través do nóso correo electrónico).

A Orde do día queda como segue: 

·         Cursos de formación en materia de prevención de riscos laborais  
·         Avaliación de traballos de campo 
·         Investigación de accidentes de traballo
·         Información respecto de:
o   Avaliación de riscos realizadas en edificios xudiciais.
o   Plans de emerxencia e evacuación de edificios.
o   Adaptacións de postos e adscricións por motivos de saúde.
o   Accidentes de traballo e enfermidades profesionais 2018
·         Programación 2019
·         Información respecto de obras en edificios
·         Rolda libre de intervencións

DESDE STAJ TRABALLAMOS VIXIANDO A SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO PORQUE A NOSA PRIORIDADE ERES TI!!!

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

STAJ informa: aproximación fechas toma de posesión OEP 2016 y próxima convocatoria

A recordar que la siguiente convocatoria de oposiciones será acumulada: la OEP 2017 y la OEP 2018, y será concurso oposición. Calculamos que la convocatoria para promoción interna será para diciembre de 2018, y la convocatoria para turno libre será para los meses de febrero o marzo de 2019, y los primeros exámenes de turno libre podrían ser para otoño del año 2019. Entre promoción interna y turno libre en la siguiente convocatoria se convocarán unas 7175 plazas entre los tres Cuerpos y todos los ámbitos territoriales, como ya se informó por STAJ.

Respecto a la pregunta de cuándo podrán tomar posesión los aprobados, tanto de promoción interna como de turno libre, de los Cuerpos de Gestión y Tramitación (para el Cuerpo de Auxilio aún no disponemos de las plazas que el Ministerio ofertará a los aprobados) de la OEP 2016, hay que tener en cuenta que primero deben tomar posesión los compañeros aprobados por el turno de promoción interna. Estos acabaron de solicitar destinos el pasado día 10 de septiembre, y el Ministerio tiene intención de que tomen posesión en el mes de octubre. 

Una vez que los aprobados por promoción interna hayan tomado posesión, y en su caso hayan solicitado la excedencia para continuar en el Cuerpo de origen, el Ministerio sabrá las plazas que han quedado libres definitivamente para los aprobados por turno libre. Es aventurado señalar fechas de toma de posesión de los aprobados por el turno libre, pero no parece que sea antes de noviembre.

Desde STAJ solicitamos al Ministerio mediante escrito presentado en agosto, además de intentar defender esta postura verbalmente, que reconsiderase su postura de ofertar pocas plazas en la península y muchas plazas en Baleares. No ha sido posible y parece definitivo que se va a mantener así. Por otra parte, las plazas que no han ofertado en la península a los aprobados han sido ofertadas en el concurso de traslados de este año 2018 a los titulares, por lo que se hace casi imposible que amplíen en número de plazas a los aprobados, dado que esas plazas pueden ser adjudicadas a los titulares que las hayan solicitado en el concurso de traslados 2018.

Además hay que tener en cuenta que el plazo para solicitar destino de los aprobados por promoción interna ya ha finalizado, y según se dispone en el 28.3 de nuestro Reglamento de ingreso, deben ser las mismas plazas tanto para promoción interna como para turno libre, no se pueden ofertar más plazas a los de turno libre que a los de promoción interna.

A todo esto hay que añadir que las bolsas de funcionarios interinos en las Islas Baleares están agotadas, incluso el cupo de reserva, haciendo muy difícil el cubrir los puestos de trabajo que quedan vacíos en los órganos judiciales, por lo que el Ministerio ha decidido, como solución a este problema que se les ha planteado, el enviar a la mayor parte de los funcionarios de nuevo ingreso a las Islas Baleares.

Todo esto hace prácticamente imposible que el Ministerio modifique su postura. No obstante y como se ha señalado, STAJ ha intentado que el Ministerio rectifique y que las plazas vacantes sean cubiertas no en un año, sino en dos promociones; la de este año y la de la siguiente convocatoria.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Último chamamento de interinos


No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

 • T.S.X. OFICINA REXIS.E REPARTO A CORUÑA           Corpo Tramitación 
 • XDO. DO SOCIAL N. 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA   Corpo Auxilio

              
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Interinos: Listados Provisionales Bolsa del Pais Vasco

En el Boletín Oficial del País Vasco, DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA, se ha publicado la RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2018, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación provisional de integrantes de las bolsas de trabajo para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y se acuerda:
1.– Aprobar la relación provisional de integrantes de las bolsas de trabajo para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, ordenando su publicación en la página web www.justizia.eus y en el portal del personal de justicia.
2.– A partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, las personas interesadas tendrán un plazo de diez días hábiles para formular reclamación ante la Dirección de la Administración de Justicia, debidamente documentada, sobre cualquiera de los datos contenidos en la relación provisional.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Gestión turno libre: Fecha publicación orden ofertando plazas

En la página web del Ministerio se comunica que el 24 de septiembre de 2018 es la fecha prevista de publicación en el BOE de la Orden que hará pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares que se ofrecerán a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión turno libre, convocadas por Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre.

Junto con la Orden aparece el listado de plazas que se ofertarán, que es el mismo que se publicó para los aspirantes de la promoción interna, por lo que las plazas que éstos ocupen definitivamente no podrán ser adjudicadas a los aspirantes del turno libre.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

martes, 18 de septiembre de 2018

Esixencias de STAJ ao novo equipo ministerial

A pasada semana tivo lugar a primeira reunión do grupo de traballo que o novo equipo ministerial, encabezado polo secretario xeral de Xustiza, propuxo aos sindicatos para abordar a situación da Oficina Xudicial e Fiscal.

Antes de expoñer a nosa opinión sobre o seu estado actual, desde  STAJ esiximos iniciar sen máis dilacións a negociación de diversas   cuestions de máxima importancia:

 • Recuperación dos tres días de permiso por asustos particulares. Isto é simplemente vergoñoso, forma parte dun acordo asinado nada menos que en decembro de 2015, é dicir, fai xa case tres anos. E ninguén fai nada para solucionalo, máis ben ao contrario, todo son cambadelas.
 • É imperativa a paralización da reforma que pretende o Partido Popular respecto da Lei Orgánica do Poder Xudicial, mediante a introdución de emendas á proposición de Lei Orgánica cuxo obxecto orixinario era, unicamente, a recuperación de permisos.
 • Sobre estas emendas do Grupo Popular, volvemos insistir desde  STAJ que non pensamos toleralas, e deixamos ben claro que calquera intento de simplificar os destinos, como se pretende a través da modificación do artigo 521, de indeterminación na asignación de funcións e tarefas, vinculadas a destinos concretos e non determinados, non a imos a aceptar.
 • É urxente establecer xa os mecanismos para acabar cos descontos en situacións de Incapacidade Temporal, que foron anunciados aos catro ventos polo Goberno pero que na Administración de Xustiza non se está cumprindo. Neste punto tampouco entendemos o retraso do Goberno galego en publicar a adactación da lexislación autonómica para deixar de aplicar os descontos por IT, non parecen ter prisa en deixar de facelo, e non parece que os sindicatos firmantes do acordo teñan presa para esixir o seu cumprimiento.
 • Así mesmo, reiterouse que é prioritaria a reforma da promoción interna. Non só hai que recuperar a reserva do 50%, senón que ademais hai que convocar, xa, proceso de promoción interna independente da Oferta de Emprego Público.
 • Instamos tamén á reforma do Regulamento de ingreso, para solucionar os numerosos problemas de interpretación que xera a regulación actual de aspectos como as substitucións e as comisións de servizo.
 • Hai que negociar novamente a reforma da Lei 20/2011, do Rexistro Civil, para o mantemento dentro da Administración de Xustiza, coa súa mesma estrutura e demarcación actuais,  incluídos os Xulgados de Paz, con plenas competencias, público, gratuíto, servido exclusivamente por funcionarios da Administración de Xustiza.
 • Seguen sen solucionarse os problemas por erros e omisións no alta e afiliación á Seguridade Social de funcionarios da Administración de Xustiza.

Desde o Ministerio non entraron a debater todas estas cuestións aducindo a orde do día da reunión, pero como sempre, achacaron ao Ministerio de Facenda a maioria dos problemas, e trasladaron aos sindicatos a necesidade de traballar xuntos e chegar a acordos que permita a implantación dun modelo de calidade, do que non nos especificaron absolutamente nada. Desde  STAJ valorarémolo detidamente cando haxa proposta, polo momento non concretaron nada, meras palabras e intencións. 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

lunes, 17 de septiembre de 2018

Comunidad de Madrid: Apertura de la bolsa de interinos

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el Decreto 137/2018, de 4 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las bases y se convocan las bolsas de selección de funcionarios interinos de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia. El plazo de presentación es desde el día 13 de septiembre al 10 de octubre ambos incluidos.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS, salvo en caso de tramitación telemática.


Los empleados de las Administraciones Públicas presentarán la solicitud por medios electrónicos conforme el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Siendo esta forma preferente con carácter general, en la presentación de las solicitudes.
  
1) Datos de la convocatoria  
Se deberá marcar tantos Cuerpos como se soliciten por el/la interesado/a. 
2) Datos del interesado 
Deberán cumplimentarse los campos de este apartado.  
3) Datos del/de la representante  
Se deberá rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta por el/la representante que actúa en nombre del/de la interesado/a; en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización para presentación de solicitud”. 
4) Titulación exigida 
Si se posee la titulación exigida en la convocatoria, deberá cumplimentar los campos. 
5) Participación en pruebas selectivas de la Administración de Justicia O.E.P. 
Se deberá marcar para cada cuerpo las pruebas de acceso superadas. 
6) Servicios prestados en la Administración de Justicia 
Si se han prestado servicios, deberá cumplimentar los campos. 
7) Formación Jurisdiccional 
Si posee formación, deberá cumplimentar los campos. 
8) Documentación requerida y consulta de datos 
Marcar la documentación necesaria a aportar, conforme a lo dispuesto en la convocatoria. 
9) Personas con discapacidad 

Deberá marcarse la opción de discapacidad, e indicar el grado de discapacidad reconocido. 

Portal del ciudadano.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

sábado, 15 de septiembre de 2018

Agotamiento y estrés: Síndrome de "estar quemado en el trabajo"

El síndrome de "burn-out", o de "estar quemado en el trabajo", es un tipo muy característico de estrés que se puede dar en todos los ámbitos laborales, pero sobre todo en aquellos trabajos que se realizan en contacto con otras personas. Lo más difícil, acreditar el nexo entre los padecimientos y la actividad laboral.

El llamado síndrome de estar quemado en el trabajo da lugar a numerosas denuncias ante los tribunales. Se trata de un trastorno que no se da súbitamente, sino que es un continuo desgaste, un estrés crónico dentro del contexto laboral que va minando al trabajador hasta el punto de no poder atender debidamente las tareas.

Es causa de baja  laboral, y no da lugar solo a incapacidades temporales, también permanentes, incluso con la categoría de total o absoluta. Se trata de un trastorno de carácter profesional, y no común. Como casi todo, la acreditación de los padecimientos, que deben tener ciertas características y del nexo causal entre éstos y la relación laboral son claves para determinar el origen laboral.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 14 de septiembre de 2018

Cadro de retribucións xustiza Galicia 2018

O pasado xoves, 13 de setembro, publicouse no DOG a Orde pola que se actualizan a 1 de xullo as contías das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica.

As contías actualizánse sobre as cantidades vixentes en decembro do 2017, polo tanto non se actualiza sobre o novo importe do CAT nin sobre a anterior subida do 1,5 aprobada na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de  orzamentos xerais do Estado para o 2018.

Según manifestacións do Presidente da Xunta de Galicia aos medios, os atrasos do 0,25% cobraranse na nómina de setembro con efectos retroactivos de xullo deste ano.

O cadro retributivo do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia, según a última Orde do 5 de setembro do 2018 quedaría configurado como segue:
Na administración de xustiza as cantidades actualizadas 
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

ACCIÓN SOCIAL 2018. Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluidas

Publicada Resolución do 12 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e exluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.

As persoas interesadas terán un prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia para formularen as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional.

Descargar PDF

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Tramitación promoción interna: Publicación en BOE rectificación oferta plazas Andalucía

Publicada en el BOE la resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de Andalucía, por la que se corrigen errores en la de 27 de julio de 2018, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 13 de septiembre de 2018

ACTUALIZACIÓNS DAS RETRIBUCIÓNS

ORDE do 5 de setembro de 2018 pola que se actualizan con efectos do 1 de xullo de 2018 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica.

A disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017 establece que as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico deberán adecuarse ás normas que, con carácter básico, se inclúan na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

O artigo 18 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 establece que, para o ano 2018, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 1,5 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2017, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2017 alcanzase ou superase o 3,1 %, engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2018, outro 0,25 % de incremento salarial.

Con data do 6 de xullo de 2018, o Instituto Nacional de Estadística certifica que o valor da taxa de variación interanual do PIB a prezos de mercado correspondente ao ano 2017 acadou o 3,1 %, en consecuencia, con data do 13 de xullo de 2018 o Consello de Ministros aprobou a aplicación desde o 1 de xullo de 2018 do incremento adicional de retribucións do 0,25 % sobre as retribucións vixentes en 31 de decembro de 2017.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o incremento adicional de retribucións do 0,25 % disposto na mencionada Lei 6/2018, do 3 de xullo, segundo o previsto na disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017, e no Acordo do Consello de Ministros con data do 13 de xullo de 2018.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

STAJ reitera de novo que se convoquen Mesas Sectoriais

En xullo do presente ano este sindicato presentou un escrito ante a DXX solicitando a urxente convocatoria das mesas de negociación (normativa de substitucións, orde de xornada e horario, nova normativa interinos, prolongacións de xornada) que levan pendentes máis dun ano. (ver escrito presentado en xullo)

Non recibindo resposta algunha por parte da Xunta nin convocatoria oficial de ningunha mesa sectorial, STAJ volve reiterar a petición levada a cabo en xullo, instando á DXX para que convoquen o máis pronto posible as Mesas Sectoriais.

Cremos necesario retomar as Mesas de negociación canto antes, e tratar con urxencia asuntos que estaban enriba da mesa fai maís dun ano, dado que a última mesa foi no mes de Setembro de 2017.

Por todo o exposto, queremos que se convoquen de forma inmediata as Mesas Sectoriais nas que se aborde materias como a modificación das Substitucións, a nova Orde de xornada e horario, regulación das Comisións de Servizo, a nova normativa de persoal interino, regulación das prolongacións de xornada, entre outras. Así como a urxente convocatoria do Comité de Saúde e Seguridade Laboral.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.

Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales 2017

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia - Ámbito de Andalucía

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se corrigen errores en la de 27 de julio de 2018, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/931/2017, de 25 de septiembre.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

HORARIO DE INVERNO


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

miércoles, 12 de septiembre de 2018

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

 A CORUÑA
-      Xulgado Mercantil nº 1 de A Coruña
-      Corpo de Tramitación Procesual
-      Xulgado do Social nº 1 de Santiago
-      Corpo de Tramitación Procesual
-      Xulgado 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Carballo
-      Corpo de Tramitación Procesual
-      Decanato. Servicio de Notificacións e Embargos A Coruña
-      Corpo de Auxilio Xudicial
-     Xulgado do Social nº 1 de Santiago 
-      Corpo de Auxilio Xudicial

PONTEVEDRA
-      Xulgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo
       Corpo de Tramitación Procesual

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Acción social

Hoxe ás 10 da mañá fomos convocados pola Dirección  Xeral a unha reunión que  tiña por obxecto informar a todalas centrais sindicais do tema de "a acción social" deste ano, a tal fin comparece a Subdirectora que nos trasladou o seguinte:

Ao longo deste semana, pénsase remitir a lista provisional de solicitantes de acción social ao  DOGA para a súa publicación este Venres  dia 14  ó como moi tarde o luns día 17 na que se fará constar o prazo de corrección de 10 días, por iso, os interesados poderán comprobar a listaxe a través da  OPAX. 

Este ano houbo:
 1. 100 solicitudes das cales 5 son dobres polo que hai un total de 105.
 2. unha delas  fué denegada por falta de firma
 3. e 12 foron denegadas provisionalmente  por algún dos seguintes motivos:
 • Por pedir un tramo distinto ao que lle correspondería
 • por poñer como beneficiario ao solicitante cando o beneficio é para un fillo.
 • Por apreciarse erro na relación existente entre o solicitante e o beneficiario.
Estas denegacions o ser provisionais poderanse enmendar no prazo de 10 días hábiles.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Aviso de desocupación de postos para substitución entre titulares

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 12 de setembro de 2018.
As solicitudes pódense presentar o 13, 14 e 17 de setembro do 2018
As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.
Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.