martes, 28 de septiembre de 2021

Publicada a adxudicación de prazas ofertadas para a súa cobertura mediante substitución

Saíu publicada, con data do 28/09/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 22/09/2021.

A praza do CTPA  da Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 1, foi adxudicada a JACR, con destino na localidade da Coruña. 

As prazas do CTPA(2) do Xulgado de Instrucción  Nº 1 de Lugo e do CXPA do Xulgado Mixto Nº 1 do Barco de Valdeorras, quedaron desertas, sen peticións, polo que serán ofertadas os personal interino, o no seu caso, o SPEG.

O/A  adxudicatari@ deberá iniciar a substitución o día 6 de outubro do 2021.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Registro Civil: Reunión informativa sobre implantación de las Oficinas Generales y Colaboradoras

El pasado viernes los sindicato presents en la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia (STAJ- Csif-Ccoo-Ugt-Cig) hemos mantenido una reunión informativa en la que el Ministerio de Justicia nos ha trasladado algunas cuestiones relativas a la implantación del nuevo modelo de Registro Civil. 

Como ya informamos en su día y de conformidad con lo que establece la Ley 20/2011, la implantación se producirá y tendrá lugar conforme se vaya poniendo en funcionamiento la aplicación informática DICIREG, siendo la DGSJFP la que irá dictando las resoluciones de puesta en marcha de las Oficinas. 

Implantación progresiva

La primera en implantarse, tal como informamos en su día, será la Oficina General de Registro Civil de Madrid, el próximo 27 de septiembre. 
Posteriormente, se iniciará la implantación en la Oficina General de Barcelona, en fecha aún por determinar. Tras ello, y durante el primer semestre de 2022, se procederá a la implantación en las Oficinas Generales sucesoras del resto de los actuales Registros Civiles exclusivos.

Xornadas e cursos publicados no DOG destinados a persoal da Admón de Xustiza

No DOG de onte e hoxe convócanse varias xornadas de diferentes materias, destinada, entre outros, ao persoal da  Administración de Xustiza.

Deixámosvos os enlaces as mesmas:Galicia: corenta anos de autonomía

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 27 de septiembre de 2021

STAJ INFORMA: ÚLTIMA HORA OPOSICIONES Y CONCURSO

·  


   Gestión Procesal y Administrativa Turno libre.

El plazo de toma de posesión finaliza el 11 de octubre de 2021.

·       Tramitación Procesal y Administrativa Turno libre.

Está pendiente la publicación de nombramiento como funcionarios de carrera y adjudicación de destinos.

En la reunión en Mesa del Ministerio del pasado viernes, el Ministerio manifestó que se produciría el nombramiento y la adjudicación de destinos en torno al día 6 de octubre de 2021, y a partir de ahí la publicación en el BOE.

Desde STAJ pensamos que esta fecha es imposible por los siguientes motivos:

-       En algunas Comunidades Autónomas no disponen de la totalidad de solicitudes de destino de todos los aprobados.

-       En otros ámbitos territoriales todavía no se ha iniciado el proceso de adjudicación de destinos

-       El Ministerio todavía está requiriendo a bastantes opositores aprobados la acreditación de la titulación de acceso puesto que esta no figura en la carpeta ciudadana de dicho opositor.

-     

Baremación provisional do concurso específico para a vacante de responsable de estatística, rexistro e calidade da Fiscalía provincial da Coruña

Saíu publicado o acordo da Comisión de valoración polo que se publica a puntuación desagregada da baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico, para a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.


Consúltao na seguinte ligazón

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ REITERA NOVAMENTE A CONVOCATORIA DE MESAS SECTORIAIS SOBRE ASUNTOS QUE NON SE PODEN SEGUIR APRAZANDO

STAJ reitera a solicitude de convocatoria urxente de Mesas Sectoriais a fin de negociación das normativas expecíficas relativas a: 

  • Substitucións e regulación da normativa das Comisións de Servizo.
  • Quendas de Auxilios por atribución de funcións en xulgado distinto ao do seu destino.
  • Regulación expecífica sobre prolongacións de xornada.
  • Convocatoria da bolsa para  a selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais.
  • Horario e Xornada Laboral.
  • Vacacións, Permisos e Licenzas.

Dende STAJ remitimos, por enésima vez, escrito á Dirección Xeral de Xustiza a fin de reiterar os xa presentados anteriormente solicitando convocatoria de Mesas Sectoriais, e acabar coa parálise na negociación de asuntos que están enriba da mesa fai maís de tres anos sobre temas que consideramos esenciais e seguen pendentes de necogiación, algunos, como a regulación das Sustitucións e as Comisiones de Servicio  empezaron a afrontarse no ano 2017 pero logo quedaron estancados;  e outros como o Horario e Xornada Laboral e normativa sobre Vacacións permisos e Licenzas, que están regulados por unha normativa tan antiga que necesita unha actualización na que se inclúan tanto as pequenas modificacións realizadas co paso dos anos como instrucións desa Dirección Xeral que regulan aspectos desta materia sen que estean reflectidas no corpo da normativa nin en modificacións posteriores; e outras como o mecanismo de atribución de funcións entre os funcionarios do corpo de Auxilio a través do sistema de quendas necesita ser abordado para adaptalo a realidade da súa practica; e a tan ansiada regulación específica sobre as prolongacións de xornada que levamos solicitando fai tempo sen que nunca se convocara  mesa sectorial para elo. Mención aparte merece a negociación das bases da convocatoria das bolsas de interinos unha vez ultimada a  modificación da regulación de selección de persoal interino, que logo de varios meses parece que a Administración non ten presa e queda tan estancada como as anteriores, sabedores como son na necesidade de solucionar unha situación que está xerando problemas a todos os intervenientes.

STAJ solicita un reforzo para o xulgado de Arzúa

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº1 de Arzúa está a atravesar unha situación especial e particular  que ven dada:

- Pola falta de persoal e medios materiais.

    Ata fai ben pouco, existía unha dotación composta por dous axentes xudiciais (un deles de reforzo) pero foi coma si nada, xa que a compañeira de auxilio xudicial de reforzo tivo que pedir unha baixa que durou máis de catro meses, co resultado da eliminación dese reforzo. Agora mesmo o titular ten que levar ademais das súas funcións (tódolos días atención nas vistas, facelo correo, Arquivo de expedientes, etc...); ter que levar el só a sección do Rexistro Civil.

    Mencionar que se trata dun Partido Xudicial amplo, no que conta con cinco residencias e un sanatorio psiquiátrico das que imos a enumerar: A Residencia San Xosé (Arzúa); a Residencia “Nosa Señora da Magdalena”, “Residencia para maiores” (Boimorto); “Fogar Residencial de Melide” (Melide); a “Residencia Os Tercios S.L” (Touro) e o “Sanatario La Robleda” (O Pino), implicando gran cantidade de expedientes de incapacidade e internamentos, sumádelle as tarefas do Rexistro Civil e os casos relacionados coa violencia de xénero, ao contar cun só xulgado de primeira instancia e instrución que ten que estar de garda tódolos días do ano, tendes como consecuencia un exceso de traballo, que xenera situacións como a acontecida este verán cando o xulgado tivo que suspender as vistas por disfrutar das súas vacacións o axente xudicial provocando o malestar tanto de avogados, procuradores, como dos propios interesados

    Engadir a este cóctel, que unha funcionaria interina de tramitación aprobou recentemente as oposicións e deixará libre esa praza para incorporarse ao seu destino.

  Por outra banda reivindicar a inmediata actualización dos expedientes xudiciais arquivados nas dependencias do Xulgado de Arzúa. Non se trata dun antollo, así sen máis, senón a realidade é que existe:
- Saturación dos depósitos do arquivo e mesmo dentro da oficina xudicial.
- Ademais compróbase con frecuencia que o espazo para instalar documentación vese reducido por utilizarse tamén como destino para pezas de convicción e material ou mobiliario de oficina.
- Acumulación de fondos documentais de gran antigüedade.
    En concreto neste xulgado o arquivo está situado nun ático, con teitos pronunciados onde os estantes mestúranse con armarios onde impera a desorganización dos seus expedientes xudiciais e da súa documentación, sobre todo da máis antiga, e en moitos casos pésimo estado de conservación, ademais como se pode ver na foto os expedientes de penal encóntranse alienados ao longo das escaleiras de acceso ao arquivo.
    Tamén deberíanse enviar a este xulgado medios materiais para a colocación e clasificación dos expedientes xudiciais.
Por todo isto, dende STAJ vemos que as autoridades administrativas teñen a obriga de manter unha salubridade laboral con respecto aos seus  funcionarios públicos, construíndo unhas condicións de traballo axeitadas, xustas, onde os traballador@s poidan desenrolar a súa actividade dignamente. O grao de tensión e as presións que sofren os traballadores e traballadoras deste Xulgado, incluídas Xuíz e Letrado da Administración de Xustiza, pola inxente carga de traballo á que teñen que facer fronte diariamente fan  indignos, inxustos e inadecuados os postos de traballo que ocupan.

STAJ dirixe este escrito exixindo ao Director Xeral de Xustiza para que:

- Nomee con urxencia un funcionario de reforzo pertencente ao corpo de Auxilio Xudicial.

- E para o Arquivo que se dote dun técnico/a superior o medio en arquivos, destinado a garantir a conservación ou ben o expurgo de aqueles expedientes mais antigos. 

Xustificante
Solicitude de Reforzo
 

   STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 24 de septiembre de 2021

Fechas previstas convocatoria Concurso de Traslados y adjudicación plazas en TPA turno libre

El Ministerio de Justicia nos acaba de informar que prevé que la publicación del concurso de traslados ordinarios de este año  para el 13 de octubre. La resolución del mismo afirman que sería más o menos en las mismas fechas que el convocado el año pasado y que fue resuelto el 16 de febrero de este año.

Así mismo, nos trasladan que "intentarán" que la adjudicación de destinos a los aspirantes aprobados del turno libre de Tramitación Procesal sea el 6 ó el 7 de octubre, aunque desde STAJ desconfiamos de estas fechas por los problemas con las valoraciones del idioma oficial de alguna comunidad que aún no han sido resueltos.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

BOLSA DE INTERINOS COMUNIDAD DE MADRID: PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS DEFINITIVOS

Se hace publica la Resolución de aprobación de las listas definitivas de la bolsa de interinos, así como los listados correspondientes.

La Resolución se publicará en el BOCM el próximo lunes día 27 de septiembre, y las bolsas por tanto entraran en vigor el día 28 de septiembre.

Resolución aprobación listas 2021.

ADMITIDOS AUXILIO

EXCLUIDOSAUXILIO

ADMITIDOS TRAMITACION

EXCLUIDOS TRAMITACION

ADMITIDOS GESTION

EXCLUIDOS GESTION


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ solicita un reforzo para o xulgado de Chantada

Dende o xulgado de Primeira Instancia e Instrucción de Chantada lévase pedindo persoal de reforzo pola Letrada da Administración de Xustiza de dito xulgado, sen obter resposta, petición que é apoiada por este sindicato sabedor da necesidade dunha persoa do corpo de tramitación procesual e administrativa, xa que este órgano leva o Decanato, Rexistro Civil e a maiores o relacionado coa prisión de Monterroso, e motivado pola carga de traballo que soporta, ademáis de que o volumen de asuntos que entran neste xulgado vai en aumento, hai que sumarlle a pendencia acumulada pola situación derivada da pandemia.

Por todo isto SOLICITAMOS que se dote a este xulgado con carácter urxente dun/una funcionario/a de reforzo do corpo de tramitación procesual e administrativa e que se consolide dito reforzo, xa que como dixemos anteriormente, e un órgano que conta con Decanato, Rexistro Civil e prisión, sendo insuficiente a plantilla da que se dispón actualmente.

ver xustificante reforzo
ver solicitude reforzo

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ solicita máquina de impresión, fotocopia e escaner para a oficina de penal do xulgado nº 2 de Monforte de Lemos

No día de onte STAJ remitiu escrito á xefatura territorial expoñendo os precarios medios  nos que se encontra a oficina de penal do Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Monforte de Lemos para realizar o escaneo de documentos. A oficina dispón de una máquina fotocopiadora (que só fai fotocopias), ademáis dispón de un fax que están a utilizar de escaner, xa que hoxe en día escanéase todo e non se dispón de máquina que faga as función de impresión, fotocopia e escaner.

Ao ter que utilizar o fax de escaner, atáscase moitas veces xa que non é una máquina adecuada para esa función, o que provoca una ralentización no traballo diario.

STAJ solicita que se dote a esa oficina de una máquina que faga as función de impresión, fotocopia e scaner que responda ás necesidades da oficina de penal deste xulgado con capacidade amplia de escaneo e copias rápidas, con fiabilidade e capaces de dar resposta fluida ao traballo dos compañeiros/as.

ver solicitude presentada
ver xustificante de presentación


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

INTERINOS ARAGÓN: SELECCIÓN DE CANDIDATOS A TRAVES DEL INAEM

Por parte de la Dirección General de Justicia de Aragón se están remitiendo a las distintas oficinas de empleo las correspondientes ofertas para seleccionar candidatos de los tres cuerpos generales (Gestión, Tramitación y Auxilio J) para la provisión de forma interina de puestos de trabajo en los diferentes órganos judiciales.

Están trabajando para poder convocar las bolsas de interinos a la mayor brevedad y disponer de las listas oficiales de interinos cuanto antes.

SOLICITUDES:

En los próximos días, el INAEM  ofertará en su web, con la información necesaria para presentar las solicitudes. 

Se publicará en la web del Gobierno de Aragón, aragon.es, en el apartado empleo público en la Administración de Justicia en Aragón, una reseña al respecto y los formularios de Modelos de declaración responsable que deberán descargar y cumplimentar las personas interesadas para remitirlos mediante correo electrónico a la oficina correspondiente, según se indicará en la oferta. Como veréis, hay un modelo por cada cuerpo, en función de los requisitos y méritos a valorar. 

Se va a comenzar por las ofertas correspondientes a los partidos judiciales de Huesca y de Teruel.

En Zaragoza capital y provincia se tardará unos días más en lanzar la difusión.

Para Zaragoza capital y provincia, se ha preparado un formulario específico en el que se incluyen las casillas para que se indiquen los partidos judiciales a los que se desea concurrir.

Cada oferta estará en difusión durante tres días hábiles, pudiendo presentar solicitudes hasta las 14:00 horas del día siguiente a aquel en que finalice la difusión".

REQUISITOS:

Los candidatos deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 del reglamento de interinos, a excepción del punto h), y para su ordenación se valorarán, por orden de prelación, y de forma resumida:

- Los meses de servicios prestados como interino/a en los últimos cinco años, 

- El número de ejercicios obligatorios superados en la última oposición y

- La titulación en Derecho, tal y como figura en el modelo de declaración responsable.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 23 de septiembre de 2021

CONVOCATORIA BOLSA DE INTERINOS EXTREMADURA 2021

En el día de hoy se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la convocatoria de Bolsa de Interinos Extremadura 2021. Asimismo en el siguiente enlace tenéis acceso al contenido de la misma, así como del Manual de Asistente de Inscripción y el Asistente de Inscripción.

CONVOCATORIA 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Quienes deseen formar parte de las bolsas de trabajo que se convocan, deberán rellenar y  presentar su solicitud a través del asistente que estará disponible en el Portal del Ministerio de Justicia  en la siguiente dirección de internet o QR, quedando vinculados a los datos que hagan constar en la misma:   

Para el acceso al asistente, será preciso identificarse electrónicamente a través del sistema Cl@ve.

Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los  sistemas, el órgano convocante podrá acordar la ampliación del plazo de presentación de solicitudes  o la cumplimentación y presentación sustitutoria.

No se admitirá ninguna solicitud recibida por fax ni por correo electrónico ni por otro medio diferente  a los indicados en este apartado.

Fecha de inicio de presentación de instancias: 24/09/2021

Fecha de fin de presentación de instancias: 22/10/2021

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Médicos Forenses: Oferta de plazas Andalucía aprobados proceso selectivo

Publicado en el Portal Adriano. Plazo petición plazas, diez días hábiles desde la publicación (hasta el día 4 de octubre).

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL POR LA QUE SE OFERTAN VACANTES AL PERSONAL ASPIRANTE SELECCIONADO EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Pautas e criterios para apoiar a entrada de funcionamento de Dicireg no Rexistro Civil

No BOE de hoxe xoves 23 de setembro publícase a Instrución do 16 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública, pola que se acordan as pautas e criterios para apoiar a entrada en servizo efectiva da aplicación informática Dicireg, a partir da entrada en funcionamento da primeira oficina conforme ás previsións contidas na Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.

Recóllense as pautas iniciais de actuación nas Oficinas do Rexistro Civil durante o período transitorio de convivencia de sistemas e modelos do Rexistro Civil. Estas pautas poderán sufrir variacións nas seguintes fases de despregamento, a medida que se vaia considerando necesario a súa adaptación ao volume de Oficinas DICIREG despregadas e outras actuacións que se puidesen desenvolver en paralelo para a dixitalización e carga do sistema informático DICIREG.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 22 de septiembre de 2021

SUBSTITUCIÓNS: NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓNS

Publicados con data 22-09-2021 novos avisos de desocupación de postos que se ofertan  para a sua cobertura  mediante substitución entre titulares.

De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Novos avisos substitución 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ INFORMA. Últimos chamamentos de persoal interino

No día de hoxe, e ata este momento, foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

OURENSE

TRAMITACIÓN PROCESAL:

-Xulgado Primeira Instancia e Instrución nº 2 Verin  

A CORUÑA

TRAMITACIÓN PROCESAL:

-SCA Coruña (Substitución)                                                  

-Xulgado Mixto nº 2 Carballo (IT)

AUXILIO XUDICIAL:

-Decanato Betanzos (IT)

PONTEVEDRA

AUXILIO XUDICIAL:

-Xulgado de Paz Salceda de Caselas (IT)

LUGO

XESTIÓN:

-Audiencia Provincial Secc. nº 2

AUXILIO:

-Xulgado do Social nº 3 Lugo

-Xulgado Primeira Instancia nº 2 Lugo

-Xulgado do Penal nº 2 de Lugo

 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ solicita que se amplíen as prolongacións de xornada para labores de rexistro e repartición telemática nos partidos xudiciais de dous xulgados

Dende o ano 2015 nos partidos xudiciais que contan con un ou dous xulgados as funcións de rexistro e repartición telemática de asuntos dentro do seu partido xudicial son realizadas por unha persoa en prolongación de xornada e de xeito voluntario, e só afectaba aos asuntos civís, quedando excluidos os asuntos penais que se seguian rexistrando polos funcionarios do xulgado decano como viñan facendo ata entón, non era obrigatorio a súa presentación e rexistro telemático, pero iso cambiou co tempo, e despois duns meses a presentación e rexistro telemático afectou tamén aos asuntos penais.

Na actualidade na inmensa maioría dos partidos xudiciais que contan con dous xulgados (Ordes- Noia- Corcubión- Padron- Mondoñedo-Monforte- Vilalba- Viviero- O Carballiña- Verín- O Barco de Valdeorras- Redondela-Caldas de Reis- Marín- Lalín e A Estrada) á persoa que de xeito rotativo e voluntario e mediante prolongación de xornada se ocupa do rexistro e repartición telemática dos asuntos civís e penais, non lle chega a hora de media que ao día ten para dedicarlle a esa labor, véndose  obrigada a quedar mais tempo que a hora determinada pola prolongación de xornada que lle retribuen, empleando moitas veces o dobre do tempo estipulado, exceso de tempo que non se lles retribúe.

En base ao exposto, o STAJ solicita que naqueles xulgados de partidos xudiciais con dous órganos xurisdicionais nos que se estan realizando funcións voluntarias de rexistro e repartición telemática de asuntos mediante prolongacións de xornada por quendas dunha soa persoa ao mes, se designen quendas de dúas persoas, pagándolles a cada unha delas unha prolongación de xornada mensual, co gallo de que poidan realizar estas funcións sen necesidade de dedicarlle mais tempo que o regulado e que non se lle retribue.

Ver escrito

Xustificante de presentación

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 21 de septiembre de 2021

Renuncia Cursos EGAP

Lembrámosvos os prazos e motivos establecidos pola Egap en caso de renuncia dalgunha actividade formativa.

As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

-Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

-Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

-Por razóns de conciliación familiar.

-Por outras causas xustificadas documentalmente

Cursos TELEFORMACIÓN: A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días naturais anteriores ao inicio da actividade formativa.

Proba de Avaliación do programa de AUTOFORMACIÓN: Neste caso, a renuncia debe serlle comunicada por escrito á EGAP cunha antelación mínima dun mes á data de realización da proba.

Na páxina web da EGAP está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto pódese utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal

Penalización: As persoas que incumpran o previsto anteriormente pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 20 de septiembre de 2021

Plazas Ofertadas Médicos Forenses Ámbito Ministerio

Adjuntamos el listado con las plazas que se han ofertado a los aspirantes del ámbito del Ministerio de Justicia en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses convocado por Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.

Plazas Forenses Ministerio

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras