martes, 20 de noviembre de 2018

Concurso de traslado e tomas de posesión oposicions.


Trasladámosvos as datas que baralla actualmente o Ministerio para publicar:


- Concurso de Traslados, esperan poder publicalo antes de finais de novembro ou a primeira semana de decembro como máximo, sendo as datas das tomas de posesion similares ás deste ano. Co cal volven incumprir a legalidade, xa que debrian convocar o concurso no primeiro trimestre do ano e tal e como vimos reclamando en aras da conciliacion familiar deberian adxudicar as prazas antes de empezar o curso escolar.
- Xestión quenda libre: asegúrannos que a adjudicacion será o dia 29 de novembro.
- Tramitación quenda libre: esperan publicar a adxudicación na segunda quincena de decembro.
- Auxilio quenda libre: barallan xaneiro do 2019. Ante semellante atropelo, esiximos que a data de publicación sexa en decembro de 2018, co obxectivo de non estar conxelados no seu destino un ano máis.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Cursos obrigatorios de prevención de riscos laborais: Nota da DXX.

Ante as chamadas recibidas de traballadores do partido xudicial da Coruña que non puideron realizar o curso de prevención obrigatorio convocado con anterioridade, se informa de que:
O persoal funcionario pertencente ao partido xudicial da Coruña –no cal xa se convocara previamente este curso por Resolución do 27 de setembro de 2018 (DOG do 08/10/18)– que non o realizara no seu momento por se atopar de baixa ou por calquera outra circunstancia, poderá solicitar a súa inscrición nesta nova edición convocada por Resolución do 05/11/18 (DOG do 14/11/18), aínda que estea destinada ao persoal dos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense, e, de quedaren prazas vacantes, será incluído no mesmo por orde de presentación de solicitudes.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

NOTA DE MUGEJU

MUGEJU publica en su gina Web la siguiente nota informativa:
 
Unos 345.000 funcionarios adscritos a las tres mutualidades de la Administración General del Estado (AGE), residentes en las distintas comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y que han optado por recibir asistencia sanitaria por medios públicos, serán integrados en los sistemas de información de receta electrónica autonómicos.

Así lo ha aprobado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reunido el jueves 15 de noviembre en el Ministerio de Sanidad, y en el que están representadas todas las comunidades autónomas junto a Ceuta y Melilla. La decisión supone un paso trascendental en el proyecto de receta electrónica impulsado por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), y cuyo objetivo es su total implantación, tanto en el ámbito público como en el privado, a lo largo de 2019 y 2020.


De este modo, el Consejo Interterritorial equipara a los mutualistas de MUFACE, MUGEJU e ISFAS con el resto de beneficiarios de la sanidad pública en cada comunidad y supone una mejora de la calidad asistencial y la agilización del tiempo en consulta. También reducirá de forma significativa los desplazamientos al centro de salud, especialmente en los casos de tratamientos crónicos.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

lunes, 19 de noviembre de 2018

Xestión libre, adxudicación de destinos no ámbito ministerio

En la página del Ministerio de Justicia se ha publicado Orden de 16 de noviembre de 2018, del Ministerio de Justicia, por la que se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1165/2017, de 24 de noviembre, en el ámbito de Península y Baleares

Fecha de publicación prevista en el BOE: 29 de noviembre de 2018

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Convocatoria bolsas de interinos de CANTABRIA.

Se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución de 12 de noviembre de 2018 del director general de Justicia por la que se convoca la constitución de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Médicos Forenses, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Las bolsas de trabajo que se constituyan en virtud de esta convocatoria tendrán una vigencia de dos años, sin perjuicio de que, por circunstancias excepcionales, pueda realizarse una convocatoria anticipada de las mismas. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo día 17 de diciembre de 2018 inclusive


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Médicos Forenses, nombramentos e destinos.

 • Orden Ministerio
 • Orden JUS/1208/2018, de 7 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/350/2017, de 28 de marzo.
Destinos

     PAÍS VASCO.
     
     CATALUÑA

      GALICIA.


      ANDALUCÍA

   PDF (BOE-A-2018-15744 - 1 pág. - 158 KB) 
      
      COMUNIDAD VALENCIANA.

    PDF (BOE-A-2018-15745 - 2 págs. - 223 KB)

                MADRID.

              PDF (BOE-A-2018-15746 - 3 págs. - 200 KB)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 16 de noviembre de 2018

Cuerpo Médicos Forenses

En el BOE de hoy sale publicada la resolución de 25 de octubre de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones públicas y Justicia, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Las solicitudes para tomar parte en el concurso deberán ajustarse al modelo publicado como anexo II de la resolución en los 10 días hábiles siguientes a la publicación.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Concurso médicos forenses

En el BOE de hoy, sale publicada la Orden JUS/1189/2018, de 25 de Octubre  por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Intitutsos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Las solicitudes para tomar parte en el concurso deberán ajustarse al modelo que publicado como anexo II de la Orden. 
plazo de presentación, 10 días hàbiles siguientes a la publicación.
ver BOE completo

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

jueves, 15 de noviembre de 2018

Convocatoria de unha plaza de Medico Forense no Imelga de Pontevedra

No día de onte, publicase na Intranet unha resolución dictada con data 13 de novembro pola Dirección Xeral de Xustiza, convocando a provisión temporal do posto de Medico Forense no Imelga, Subdirección Territorial de Pontevedra, mediante comisión de servicios no Instituto de medicina Legal de Galicia. 
O plazo para facer solicitudes é de 4 días hábiles
Ver resolución completa

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Accidentes de Traballo

Trala denuncia presentada por STAJ ante a inspección de Traballo é en cumprimento do que por esta se ordenó na reunión mantida có Comité de Seguridade e Saude de Xustiza o pasado dia 26 de outubro, a Dirección Xeral de Xustiza, creou unha nova sección na intranet de Xustiza destinada a ofrecer información sobre a prevención de riscos laboraís donde se pode atopar información seral pra todolos funcionarios de Xustiza, para que sepan  os pasos a seguir en caso de CCIDENTE LABORAL. 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Formación de carácter obligatorio en Riscos Laborais

No día de onte, sae publicado no DOG a resolución de data 5 de novembro de 2018, pola que se convoca un curso de formación de caracter  obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido o persoal da Administración de Xustiza con destino nos partidos xudiciais de SANTIAGO DE COMPOSTELA, FERROL, LUGO E OURENSE.

Conforme establece o artigo 19 da Lei 31/95, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, en cumprimento do deber de protección en materia de riscos laborais, "o empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación teórica e práctica, suficiente e adecuada, en materia preventiva". 
Aqueles traballadores que no momento da que empece o curso se encontren en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedarán excluídos do mesmo, debendo  ser comunicada a incidencia a EGAP con  carácter inmediato.
As solicitudes deberán ser presentadas a partir do día de  HOXE,  so poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as  8:00 horas  de hoxe ata as  23:55 horas  da data de finalización é entenderánse presentadas unha vez que se complete correctamente o cproceso de matriculación.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018

No DOG de onte, mércores 14 de novembro, saíu publicada a Resolución do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para acceder ao texto da resolución prema na seguinte ligazón DOG.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Guia de buenas prácticas judiciales para la declaración de las víctimas de violencia de genero

El observatorio contra la  Violencia Doméstica y de Género ha elaborado una guía de buenas prácticas judiciales relativa a la declaración de las víctimas en todas las fases del procedimiento (instrucción, enjuiciamiento y ejecución de la sentencia), así como a su participación en el mismo. Con la propuesta de las medidas contenidas en esta guía, referidas a todas las víctimas independientemente de su edad, el Observatorio da un nuevo paso en  el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de Género, aprobado hace un poco mas de un año por las Cortes.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Persoal interino: chamamentos

Acaban de saír publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

        A CORUÑA
-      Xulgado de 1º Instancia e Instrución nº 1 de Carballo
-      Corpo de Tramitación Procesual

-      Xulgado do Contencioso nº2 de Santiago
-      Corpo de Tramitación Procesual

- Fiscalía Provincial de A Coruña
- Corpo de Tramitación Procesual

PONTEVEDRA
- Fiscalía de Area  de Vigo
- Corpo de Auxilio Xudicial

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

A Xunta pagará o 100% das IT tra-la folga de xustiza

Na intranet acaba de publicarse a Resolución do 14 de noviembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza pola que se ditan as instrucións sobre retribucións do persoal ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia nos casos de incapacidade temporal por continxencias comúns.

Esta resolución acaba con todos os descontos por incapacidade temporal para aquelas persoas que estiveron de baixa por I.T. dende 1 de agosto en adiante, tanto para o persoal do réxime xeral da Seguridade Social coma no réxime da Mutualidade Xeral Xudicial.

Este punto foi un dos cabalos de batalla da folga de xustiza polos que estivemos pelexando durante tres meses, É UN ÉXITO DE TODO O COLECTIVO, que soupéstedes pelexar e sacrificarvos por rematar con esta discriminación flagrante que a Xunta nunca quixo arranxar e que nos tiña marxinados respeto dos nosos compañeiros/as doutros territorios e dos Xuices, Fiscais e Letrados. Esto levase a cabo hoxe, ao unísono e nas mesmas condicións, que o publicado no BOE que supón a  fin dos descontos para os compañeiros do ámbito Ministeio

Agora ven un Sindicato oportunista, sí o maioritario, ese que todo o bo o consiguen eles e todo o malo e culpa dos outros, a opropiarse do voso esforzo e sacrificio e vende unha vez máis, sen nengún tipo de escrúpulos e sen ruborizarse que grazas a eles se logrou acabar cos descontos na baixas, tomándovos por parvos e parvas, despreciando o voso sufrimento e valentía . Hai que ter cara!!!. 

Nos tèmolo claro, a ningún Sindicato asinante do mal Acordo lle debedes nada, todo o reflexado nese mal pacto foi froito da vosa pelexa, e se non fose pola deslealtade o Acordo sería moito mellor e maís doado de conseguir.

Noraboa aos traballadores e traballadoras da Xustiza en Galicia por conseguir co seu esforzo esta eliminación tan necesaria dos descontos por I.T.

Ver Resolución


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Concentracions dos funcionarios de xustiza galegos contra a reforma de L.O.P.J.

Contra a reforma da  L.O.P.J en unidade con tódolos  campañeiros do resto do territorio,  onte manifestamos en diferentes concentracions   que:
- nos opoñemos rotundamente a movilidade forzosa.
- a destrucción de emprego.
- a politización da xustiza.


La Voz de Galicia, Edición Pontevedra:
Funcionarios de Xustiza de Pontevedra protagonizaron esta mañana sendas movilizaciones ante las puertas de la Audiencia y cel edificio judicial de A Parda. El trasfondo, «a proposta que sae do PP e que está apoiada polo PSOE e Podemos. Cremos que somos moeda de cambio nese xogo que teñen agora mesmo dentro do Poder Xudicial para repartirse os cargos», lamentó Enrique Araújo.
El delegado sindical de STAJ remarcó que la propuesta, «que xa foi rexeitada no seu momento», permitiría establecer dentro de un mismo concello un único centro de destino, de tal modo que los puestos de trabajo se asignarán mediante criterios objetivos de la Administración, en función de la carga de trabajo y de las necesidades. «Sería a propia Administración a que te puidese mover dun lado para outro de forma aleatoria. Acabaríanse os concursos, nunca teríamos unha praza fixa e acabarían cos interinos», añadió al respecto.
Cadena CopeOurense (minuto 09:18 )

  STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Descontos pola folga para os delegados de STAJ Galicia.

Deixamos a comunicación á Dirección Xeral pedindo que aos delegados liberados de STAJ en Galicia se lles apliquen os descontos corresppondentes pola xornada de folga convocada para o próximo   venres dia 16 de novembro
Ver comunicación de descontos


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Servicios mínimos establecidos para a folga do próximo dia 16 de novembro

Na resolución dictada con data 12 de novembro de 2018 pola Dirección Xeral de Xustiza,  determinanse os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada  para o próximo día 16 de novembro nos centros de traballo da Administración de Xustiza de Galicia.
A tal fin, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:
1. Servizos de garda dos xulgados, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal.
2. Xuizos orais na orde penal de causas con preso.
3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller  e de liberdade provisional,  entre outras.
4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.
5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outas.
6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos aos cidadáns, así como en atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito de tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Ver DOGA

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e se ataduras. 

martes, 13 de noviembre de 2018

AS PRESIÓNS REALIZADAS POLOS TRABALLADORES/AS NAS CONCENTRACIÓNS E COA CONVOCATORIA DA FOLGA E MANIFESTACIÓN DO 16 DE NOVEMBRO OBRIGAN AO MINISTERIO DE XUSTIZA A MOVER FICHA


O portavoz da Ministra de Xustiza informounos onte que o Grupo Parlamentario Socialista do Senado presentará unha emenda á LOPJ que deixe sen efecto a reforma do art. 521 para que se volva á redacción actual e non sexa cada municipio o centro de destino. Nós, consideramos absolutamente insuficiente esta proposta xa que, coa maioría absoluta do PP no Senado, non está garantido que esta proposta do Goberno sexa aprobada.

No día de onte estaba convocada no Ministerio de Xustiza unha reunión para negociar os servizos mínimos da folga do 16 de novembro do persoal dos corpos xerais no ámbito non transferido e do corpo de letrados e especiais do INT en todos os ámbitos.

Durante o desenvolvemento da devandita reunión acudiron a mesma a Directora Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza e o asesor da Ministra de Xustiza en materia parlamentaria que manifestáronnos que consideran que con esta actuación o Ministerio de Xustiza interviña en nome da propia Ministra.

Fixéronnos chegar esta proposta e mesmo que esta proposta tiña o beneplácito de grupo fixo “todo o posible” para atender as nosas reivindicacións. Aseguraron así de Unidos Podemos no Senado pero que non falaran co Grupo Popular.

Rexeitamos, por insuficiente, esta proposta e  xestións políticas necesarias para levar ao PP para abandonar a súa posición e esiximos que, ao máis alto nivel, a Ministra de Xustiza ten que realizar as  representación do Ministerio ademais desatendeu a nosa esixencia para que que voten tamén a favor do mantemento dos actuais centros de destino.

Que  eliminen tamén as emendas da LOPJ aprobadas no Congreso relativas á prohibición de nomear persoal de reforzo dos corpos xerais cando se nomeen xuíces/zas de reforzo, o establecemento de nomear persoal interino só cando a ausencia xustificada sexa de persoal titular e non se é de persoal interino ou o cesamento obrigado do  incorporar unha emenda que modifique o art. 504 para que se perciba o 100% das retribucións de IT.

A presión e a mobilización do persoal de xustiza obrigaron a reaccionar de forma moi morna ao Ministerio de Xustiza pero hai que seguir adiante coa convocatoria de Folga Xeral e as medidas movilizadoras necesarias para que finalmente todos os grupos políticos apoien nosas xustas reivindicacións en defensa das condicións de traballo e do emprego público na Administración de Xustiza e contra a mobilidade forzosa e arbitraria e a redución de emprego.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 


lunes, 12 de noviembre de 2018

STAJ CONVOCA CONCENTRACIÓNS O MARTES EN CONTRA A REFORMA DA LOPX

Mañá martes, 13 de novembro haberá concentracións nas 7 grandes cidades en sinal de protesta pola grave lesión aos nosos dereitos coa reforma do artigo 521 da LOPX que se encontra pendiente de votación no Pleno do Senado.

A pesar do cansos que estamos pola recente situación vivida na folga de xustiza, queremos que aos políticos lles quede claro que o persoal de xustiza en Galicia tamén se opón totalmente a esta reforma. Estes son os lugares e horarios das concentracións que temos convocadas:
 • Pontevedra: ás 12:00 h. na Parda e ás 13:00 h. na Audiencia
 • En A Coruña: 12:00 h. diante do edificio xudicial de Rúa Monforte
 • En Lugo: 12:00 h. diante do edificio dos xulgados
 • En Ourense: 12:00 h. diante do edificio xudicial do Couto
 • En Vigo: 12:00 h. diante do edificio xudicial
 • En Ferrol: as 12:00 h. diante do edificio xudicial
 • En Santiago de Compostela: 12:00 h. diante do edificio Rua Viena.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

Éxito nas concentracións contra a reforma da LOPJ

As concentracións convocadas en todos os centros xudiciais do país foron un rotundo éxito, todos os compañeiros están concienciados e involucrados. Deixámosvos unha mostra en forma de imaxes que nos remitiron desde distintas cidades.
                                               
 

   

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

MUGEJU: Entidades de seguro médico que han suscrito prórroga del concierto sanitario para 2019

En el BOE de hoy sale publicada la resolución de 25 de octubre de 2018 de la Mutualidad General Judicial en la que se publica la prórroga para 2019  del concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios y la relación de entidades de seguro que la han suscrito.
Durante el mes de enero de 2019, los titulares afiliados a la MUGEJU que lo deseen  podrán optar por recibir la prestación sanitaria a través de la red sanitaria pública  de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas o a través de alguna de las entidades de seguro  con las que MUGEJU formalizó los acuerdos de prórroga para 2019 del concierto sanitario, que son las siguientes:
 • ASISA
 • CASER 
 • DKV
 • MAPFRE FAMILIAR
 • MUSA
 • SANITAS
 • ADESLAS
Ver BOE


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

sábado, 10 de noviembre de 2018

PP, PSOE e PODEMOS repártense o Poder Xudicial


Os “oscuros pactos” entre os grandes partidos políticos non fan máis que poñer de manifesto o que xa sabiamos: é unha prioridade para calquera goberno o control do Poder Xudicial. E se para iso é necesario facer nefastas reformas lexislativas, como a levada a cabo actualmente na Lei Orgánica do Poder Xudicial, non importa se con iso atentase gravemente contra os dereitos laborais dos funcionarios da Administración de Xustiza. Con este tipo de acordos asegúranse o control das máis altas instancias e dos órganos de goberno do Poder Xudicial e reformando a  LOPJ asegúranse o control dos funcionarios xudiciais, e con iso do proceso xudicial, ao manexar e dirixir ao seu antollo os recursos humanos, organizándonos e reorganizándonos únicamente en virtude dos seus intereses (enmascarado en termos de eficacia e carga de traballo) e sen ter en conta os nosos intereses e dereitos laborais consolidados.
“PP y PSOE ultiman un acuerdo para repartirse de nuevo los puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dos partidos negocian la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces así como la presidencia del Tribunal Supremo en un momento de grave crisis de la justicia en vísperas del juicio del procés.”
“Cesión a Podemos … El PSOE sí tiene previsto cederle a Unidos Podemos un nombre de los diez que tiene que proponer.”
“Ciudadanos se excluyó de la negociación del reparto porque no está de acuerdo con el modelo de elección. Los de Albert Rivera abandonaron el Pacto por la Justicia en el Congreso por la negativa de PP y PSOE a permitir que doce vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces.” 
“El pacto para la renovación del CGPJ está "adelantado", según las fuentes consultadas por eldiario.es, aunque quedan por cerrarse algunos flecos. El lunes termina el plazo, después de varias prórrogas, para que se registren las propuestas de los grupos ……”
“Sánchez y Casado acordaron iniciar las conversaciones en su reunión en el Palacio de La Moncloa a principios de agosto. Es el único encuentro que han mantenido, y han dejado las negociaciones en manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de su antecesor por parte de los conservadores, Rafael Catalá, que se han reunido en varias ocasiones.”
“El PP es imprescindible para la renovación del órgano judicial dada la mayoría reforzada que requiere su composición por lo que los socialistas han puesto sus esfuerzos en llegar a un entendimiento con Catalá, ….”

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras. 

viernes, 9 de noviembre de 2018

ANÁLISE DA REFORMA DA LEI ORGÁNICA DO PODER XUDICIAL

Son varios os artigos que, directa ou indirectamente, afectan de maneira negativa ás condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza. Comezaremos pola modificación que consideramos atenta máis gravemente contra os dereitos dos funcionarios de Xustiza, a reforma do  art. 521

Modificación do artigo 521.- Esta modificación afecta ao segundo parágrafo da letra A), e introduce unha nova letra  C), quedando redactado actualmente da seguinte forma:

Segundo parágrafo da letra A) “Entenderase por centro de destino o conxunto de postos que radiquen no mesmo municipio que estean servidos por funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza.”

Novo parágrafo, letra  C) “ A asignación dos funcionarios aos postos de traballo incluídos no mesmo centro de destino efectuarase de acordo con criterios obxectivos relacionados coas necesidades do servizo e as cargas de traballo, con respecto ás condicións económicas dos funcionarios e previa negociación coas organizacións sindicais, nos termos en que regulamentariamente se establezan.”

A diferenza co réxime anterior é que o artigo 521 distinguía ata dez centros de destino nun mesmo municipio que  á súa vez incluían varios postos de traballo. Como consecuencia desta reforma todos os centros de destinos unifícanse por municipio, de modo que todos os seus postos de traballo intégranse nun único centro de destino.

Xunto a iso, que en por si é perigoso porque pon en risco as posibilidades de mobilidade voluntaria e aumenta as posibilidades de mobilidade forzosa dentro do municipio, por se quedaba algunha dúbida a nova letra  C) encárgase de deixalo aínda máis claro, ao establecer que a asignación dos funcionarios aos postos efectuarase de acordo con criterios obxectivos relacionados coas necesidades do servizo e as cargas de traballo. É dicir, que non será o concurso de traslado o sistema de cobertura deses postos cando se trate de acceder a eles unha vez que xa estás destinado dentro do centro de destino (o municipio), senón que desa cobertura de prazas encargarase  aquel que determine o Regulamento (que deberá desenvolverse unha vez aprobada a reforma nas Cortes), poderá ser un Letrado AJ, ou a propia Administración, baseándose neses “criterios obxectivos.”

Dá igual a prevención que se fai en relación co “respecto ás condicións económicas” e previa a negociación colectiva”, porque, en respecto a o primeiro, só afectará a aqueles funcionarios que gozan desas condicións económicas chamémoslles “máis beneficiosas”, pero non a quen non as gocen, que non terán opción de mellorar economicamente dentro da estrutura optando a postos mellor remunerados, salvo que estes sexan  singularizados. E respecto a o segundo, porque por moita negociación colectiva que sexa necesaria para a asignación (ou para o desenvolvemento regulamentario, que é máis ben ao que se refire a norma), o certo é que esa negociación e ese desenvolvemento regulamentario deberá respectar o que establece a lei de maneira  taxativa, é dicir, que o criterio para a asignación de postos non é a vontade do funcionario, expresada mediante a súa participación nun concurso de traslado, senón os “criterios obxectivos” que haberán de ser apreciados por un terceiro.

Outros artigos modificados:

Modificación do artigo 347.2.-    Este artigo establece a posible creación dos chamados “tribunais de instancia” ao dispoñer que se poderá acordar que unha unidade procesual de apoio directo preste servizo a varios órganos  unipersonales do mesma orde xurisdicional. O cal redunda nunha absoluta indefinición dos postos de traballo, máis aínda.

Modificación do artigo 489.1. c).- Prevé o nomeamento de interinos de reforzo, pero limita estes nomeamentos a seis meses no transcurso dun ano:
“ c) O exceso ou acumulación de asuntos nos órganos xudiciais por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.”

Modificación do artigo  347 bis 5  b).- Este artigo impide a asignación de máis medios persoais cando se adscriba un xuíz de adscrición temporal a funcións de reforzo nalgún órgano:

“…sen que a dotación do reforzo poida comportar ademais a asignación de medios materiais ou persoais distintos daqueles cos que conte o xulgado ao que se adscriba.”

Polo demais, é lamentable que non se aproveitou esta reforma para incrementar a reserva da promoción interna ao 50%, como pedimos insistentemente, e o que se fai, ao contrario, é rectificar a anterior redacción do 30 por cento, de maneira que queda claro que non é o 30 por cento do total de prazas, senón o 30 por cento das que se oferten en quenda libre.

Esta reforma foi iniciada polo anterior equipo do Ministro  Catalá no principio do ano, aproveitando a modificación acordada para a recuperación, entre outros dereitos, dos tres días de asuntos propios que aínda faltaba, momento no cal  STAJ xa se opuxo e convocou mobilizacións no resto do territorio nacional que aquí en Galicia apenas tiveron repercusión dado que estabamos nun momento de conflito coa Xunta de Galicia. O Partido Popular non tivo apoios naquel momento para sacar adiante a reforma, quedando encallada. Incomprensiblemente despois do cambio do goberno o PP insiste nas enmendas anteriormente rexeitadas e logra, non sabemos como, o apoio de Podemos, PSOE e outros Grupos Parlamentarios, e aquela nefasta reforma é aprobada por amplísima maioría no Congreso dos Deputados, froito de acordos e pactos entre partidos políticos, sen que  STAJ nese momento, e cremos que o resto de sindicatos,  tivese intervención ou información do que se estaba pactando ata a publicación do ditame da Comisión de Xustiza do Congreso de data 24-10-2018.

Por iso non entendemos nin podemos permitir as  invencións publicadas por algúns sindicatos de que eramos coñecedores das devanditas negociacións e mesmo de que fomos participes das mesmas.  STAJ, insistimos, era  desconocedor dos pactos dos Grupos Políticos e nunca negociou, pactou ou acordou nin cos Grupos Políticos nin co propio grupo Ministerial nada referido a estas modificacións tan prexudiciais para o colectivo. Todo o contrario, desde o principio fomos combativos, mostrándonos  sempre en contra do que representa un grave ataque aos nosos dereitos, convocando mobilizacións desde que supemos da intención, duns e doutros, de movernos ao seu antoxo dentro do mesmo municipio.


A  vileza das acusacións vertidas a lixeira, sen ningún fundamento, rigor nin proba, ademáis de ser falsas, prexudican gravemente as mobilizacións acordadas en contra da reforma, creando confusión,  desmotivando e  desmovilizando ao colectivo. Ditas manifestacións só teñen cabida nun proceso de xustificación da súa propia parálise e falta de resposta ante a agresión aos nosos dereitos. Dende  STAJ esiximos a estes sindicatos cesar neste tipo de acusacións falaces e malintencionadas e animámolos a unirse e participar das mobilizacións acordadas a nivel autonómico (o 13 de novembro) e nacional, ámbito onde ten efectos a reforma, ou convocar, no seu caso, mobilizacións propias.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.