jueves, 2 de diciembre de 2021

Reivindicación conseguida por STAJ

Despois de expor á Dirección Xeral de Xustiza a problemática existente no REXISTRO CIVIL DE RIBEIRA por parte de STAJ, e solicitando que se nomease a persoal de reforzo para dito Xulgado; no día de hoxe se nos comunicou dende a Dirección Xeral de Xustiza que vai ser ofertada e nomeado un funcionarios do corpo de Tramitación procesual e administrativa de reforzo para o referido rexistro Civil, noticia positiva e que nos anima a seguir loitando e reivindicando as carencias de medios persoales e as milloras necesarias de cara a ofrecer un servizo público de calidade alí onde sexa necesario.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

CALENDARIO DE SEMANAS GRANDES, OURENSE 2022

A Xunta de Persoal da Administración de Xustiza da Provincia de Ourense  comunícavos o calendario de semanas de horario reducido por localidades atendendo ás festividades locais que se celebran en cada unha delas durante o ano 2022.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

MASIVO APOYO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DESTINADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO A LA PROPUESTA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

El 87% del personal consultado se ha mostrado de acuerdo en aceptar la última propuesta de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la que  os informamos en una nota anterior.Dicho resultado se ha comunicado a la Secretaria de Estado de Función Pública señalando que, a la vista de este claro resultado, CSIF, STAJ y UGT, que ostentan una amplia mayoría sindical, suscribirán el acuerdo en la próxima reunión cuya convocatoria se espera de forma inmediata.

La firma del acuerdo supone el desbloqueo de las cantidades acordadas para 2021 a tiempo de ser incluidas en la nómina de diciembre y el compromiso de CSIF, STAJ y UGT de desconvocar las movilizaciones previstas incluyendo la huelga que ha sido anunciada para el próximo 15 de diciembre.

En la nómina de enero de 2022 se completará el abono del 85% de las cantidades pactadas inicialmente y que se han respetado en todo momento.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 1 de diciembre de 2021

Persoal interino: prazas autorizadas

As prazas autorizadas pola Dirección Xeral de Xustiza para cubrir por persoal interino hoxe, 1 de decembro, son as seguintes: 

CORPO

UNIDADE XUDICIAL

MOTIVO

MF

IMELGA VIGO

 REFORZO

CTPA

XULGADO DO PENAL N. 3 VIGO

S.V.

CAX

XDO.PRIM.INST.E INSTRUC. N.  1 CAMBADOS

VACANTE

CAX

XDO.PRIM.INST.E INSTRUC. N.  1 REDONDELA

VACANTE

CAX

XULGADO DE PAZ DE SALCEDA DE CASELAS

IT


A Coruña:

IMELGA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA

MF

VACANTE

XDO.PR.INST.E INSTR.N. 1 RIBEIRA

CTPA

REFORZO

XDO. DO PENAL N. 4 A CORUÑA

CTPA

LIC. ENFERMIDADE

AUD.PROV. SECCION N. 2 A CORUÑA

CAX

LIC. ENFERMIDADE

XDO.PR.INST.E INSTR.N. 4 BETANZOS

CAX

REFORZO


A praza de tramitación procesual e administrativa  ofrecerase a persoa disponible na bolsa do corpo inmediatamente superior segundo o establecido no capítulo 2, artigo 6º,  punto 5  da ORDE do  4 de outubro de 2018  sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, 

Para a cobertura das prazas de médico/a forense,  auxilio xudicial e a do corpo de tramitación procesual e administrativa, no caso de non ser aceptada pola persoa disponible na bolsa de xestión, acudirase ao servizo público de emprego da Comunidade Autónoma.

XULGADO DE PAZ DE GUITIRIZ: CORPO DE XESTIÓN PA

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Adxudicación de prazas ofertadas mediante sustitución entre titulares

Publicouse na intranet a Resolución da DXX  pola que se resolve a   última convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

    Xulgado do Social n.4  Lugo. Vacante. CXPA.

    Adxudicatario/a: B.G.S.

    Localidade: Lugo

    Corpo: CTPA

    Data de inicio da substitución: 13.12.2021

    Xulgado .1ª Instancia n.1 de Vigo.Licenza por enfermidade. CXPA.

    Adxudicatario/a: MC.F.R

    Localidade: Vigo

    Corpo: CTPA

    Data de inicio da substitución:13.12.2021

    Xulgado do Penal n.3 de Vigo. Liberación sindical. CAX

    Adxudicatario/a: sen peticións

    Xulgado. 1ªInstancia e Instrucción n.1 Cambados. Vacante. CAX

      Adxudicatario/a: sen peticións

    Xulgado.1ª Instancia e Instrucción n.1 Redondela. Vacante. CAX

      Adxudicatario/a: sen peticións

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen atadurasSTAJ INFORMA: Creación de nuevas unidades judiciales correspondientes al año 2021

 Hoy se publica en  el BOE el Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de cincuenta y seis unidades judiciales correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial.

En cuanto a Galicia le corresponden las siguientes plazas:

            Una plaza de magistrado/a para la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Lugo, correspondiente al orden civil.

              Una plaza de magistrado/a para la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Ourense, correspondiente al orden civil.

Se crea el Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña el cual entrará en funcionamiento el día 1 de marzo de 2022.

Ver Resolución BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 30 de noviembre de 2021

STAJ reitera a petición dun Reforzo para o Rexistro Civil de Ribeira

STAJ reitera NOVAMENTE a DXX a petición da necesidade URXENTE dun nomeamento dun reforzo do corpo de TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA para o REXISTRO CIVIL DE RIBEIRA.

Con data 13/11/2021 foi cesada no Rexistro Civil de Ribeira a funcionaria de reforzo do corpo de tramitación procesual e administrativa Dª. María del Carmen Fernández Reboredo, dita funcionaria levaba nomeada desde o 14/11/2018, e foi cesada pola política actual da Dirección Xeral de Xustiza, que actualmente cesa a todos os reforzos o día anterior a cumprir os 3 anos de contrato. Esta situación está a levarse a cabo en todos os partidos xudiciais con reforzos nomeados.

Hai que poñer de manifesto que esta praza de reforzo do Rexistro Civil de Ribeira xa foi ocupada por outro interino de reforzo anteriormente, é dicir, leva máis de 11 anos ocupada por persoal interino de reforzo.

O Rexistro Civil de Ribeira depende do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº1 da devandita localidade. O persoal do xulgado nº1 está composta por 2 xestores, 4 tramitadores e 2 auxilios. Dentro destes 4 tramitadores atópase a persoa encargada en exclusividade do Rexistro Civil, D. José Antonio Briones Blanco. É inasumible que unha soa persoa poida facer fronte ao traballo do Rexistro Civil dun partido xudicial como Ribeira, cuxa poboación a data do 2020 segundo o INE ascende a 26.848 habitantes (máis do dobre de partidos xudiciais como Ordes, Padrón ou Noia).

Este reforzo de tramitación do Rexistro Civil é unha necesidade estrutural, non só é necesario durante un momento ou período de tempo determinado, vai necesitar ao longo do tempo.

Así pois, volvemos a insistir na urxencia desde nomeamento, e o sindicato Staj reitera a petición efectuada o día 22 de novembro, e solicita que de forma urxente sexa nomeado novamente o reforzo do corpo de tramitación procesual e administrativa do Rexistro Civil de Ribeira.

Reiteración Reforzo Rexistro Ribeira
Xustificante

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Xulgado Instancia nº 6 Ferrol: STAJ solicita persoal interino urxentemente

O 15 de novembro publicouse a resolución pola que se resolvía a convocatoria de provisión temporal entre titulares mediante substitución ofertada o día 9 do mesmo mes. Nesta convocatoria, unha funcionaria titular do corpo de tramitación do xulgado de primeira instancia nº 6 de Ferrol foi seleccionada por substitución vertical e tomou posesión o día 24 de novembro no servizo común de notificacións e embargos da mesma localidade.

Este sindicato tivo coñecemento que a Letrada da Administración de Xustiza deste xulgado, realizou a petición mediante a aplicación Opax en canto tivo coñecemento da devandita ausencia, dada a urxencia coa que se necesita.

O xulgado de primeira instancia nº 6 de Ferrol é un órgano especializado en familia, é dicir con temas moi singulares e extremadamente delicados dada a súa natureza.

O persoal deste órgano xudicial non pode facerse cargo a maiores de todos os asuntos que recaían neste posto de traballo que actualmente está sen cubrir. Non ten sentido que cando se produce unha adxudicación entre titulares non se cubra automaticamente por persoal interino, e menos cando a Letrada do órgano xudicial afectado xa realizou a petición con tempo suficiente.

É totalmente imprescindible e urxente o nomeamento dun tramitador/a procesual e administrativo para o Xulgado de Primeria Instancia nº 6 de Ferrol para que non supoña un atraso no trámite dos procedementos, que prexudica aos profesionais e público en xeral.

Por todo isto, SOLICITAMOS noméese con carácter urxente persoal interino para a praza do corpo de tramitación procesual e administrativa del Xulgado de Primeria Instancia nº 6 de Ferrol.

Ver solicitude
Xustificante

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ solicita que se arranxen as deficiencias do Xulgado de Paz de Ribadeo

Recentemente o Xulgado de Paz de Ribadeo cambiou de ubicación, contando desde hai pouco maís de un mes con un novo local, dito local a día de hoxe presenta bastantes deficiencias, xa que non dispón de mostrador para atender aos cidadáns tendo que atendelos no pasillo xa que a oficina e de reducidas dimensións e non ten espazo para atender en condicións á ciudadanía, máxime na actual situación de pandemia; ademaís o despacho da xuiz dispón de un ordenador que non funciona polo que para celebrar actos de conciliación e demáis deilixencias ten que sair a facelas dende outro ordenador dos funcionarios; a maiores o fax non funciona polo que pedimos para una correcta atención aos cidadans se arranxen estos problemas o antes posible.

Por todo isto SOLICITAMOS que se dote a este xulgado con carácter urxente dun mostrador para poder atender aos cidadans en condición normais, así como un ordenador para o despacho da xuiz para poder realizar as funcións correspondentes como conciliacións, etc. e que se arranxe o fax, xa que a día de hoxe segue sen funcionar. 

xustificante de presentación

solicitude asinada


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

CALENDARIO DE SEMANAS GRANDES, PONTEVEDRA 2022

A Xunta de Persoal da Administración de Xustiza da Provincia de Pontevedra comunícavos o calendario de semanas de horario reducido por localidades atendendo ás festividades locais que se celebran en cada unha delas durante o ano 2022.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

ÁMBITO MINISTERIO: Función Pública hace una propuesta económica para desbloquear el conflicto.

Convocados de urgencia por la Secretaria de Estado de Función Pública tras el éxito de las movilizaciones, se ha celebrado una reunión en la tarde de ayer 29 de noviembre para abordar el conflicto provocado en Justicia.

La Secretaria de Estado de Función Pública propone el aplazamiento del pago de las cantidades pactadas el pasado 14 de septiembre de tal manera que, en la nómina de enero de 2022 se percibiría el 85% de las cantidades pactadas, con la siguiente distribución:

  • El 60% de las cantidades acordadas en la nómina de este mes de diciembre y con efectos retroactivos a enero de 2021
  • El 25% desde enero de 2022
  • El 15% restante desde enero de 2023

Si bien esta propuesta supone un avance, la misma sigue incumpliendo lo pactado con el Ministerio de Justicia el 14 de septiembre.


Por este motivo, y dada la situación actual, las tres organizaciones sindicales (STAJ, CSIF y UGT) consideramos necesario  hacer una consulta  se va a celebrar los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Recordaros que  la misma  no es extensible al ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 29 de noviembre de 2021

Concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife

Se publica en el BOE de hoy Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.
Ver Resolución BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 26 de noviembre de 2021

DÍA 15 DE DICIEMBRE HUELGA GENERAL DE 24 HORAS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA NO TRANSFERIDA

La huelga general en Justicia será el miércoles 15 de diciembre 

El Ministerio de trabajo nos ha comunicado que no autoriza la huelga prevista para el día 3 de diciembre por un defecto de forma. 

Los cuatro sindicatos, ante esta comunicación, insistimos en la necesidad de convocar esta medida de presión ante la incapacidad del Ministerio de Justicia y del propio Gobierno en cumplir lo pactado en la mesa de negociación. 

Esta incapacidad quedó demostrada ayer, con una propuesta que los cuatros sindicatos rechazamos de plano.

En consecuencia, hemos presentado el correspondiente preaviso para que la huelga general de 24 horas en el ámbito de la Justicia no transferida sea el próximo miércoles 15 de diciembre. 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Auxlio Judicial: Ratio por plazas y posible nota de corte por CCAA.

En la página del Ministerio se ha publicado ayer un nuevo Anexo en el que se subsanan los errores advertidos por el TCU. que os volvemos a mandar por enlace a la web

En el cuadro siguiente se plasman los ratios de las diferentes zonas de oposicion, con las posibles notas de corte en base a las publicaciones hasta hoy realizadas.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 25 de noviembre de 2021

STAJ EXIGE AL MINISTERIO DE JUSTICIA UNA SOLUCION URGENTE ANTES LOS GRAVES ERRORES EN LOS LISTADOS PROVISIONALES DE MERITOS DE AUXILIO JUDICIAL.

Ante los múltiples y graves errores que se han detectado en los listados provisionales de méritos del proceso selectivo de AUXILIO JUDICIAL,  incluso impidiendo  el ASISTENTE hacer la reclamación a la falta de méritos publicada, porque en el asistente consta reconocida.


Desde STAJ nos hemos dirigido por escrito al Ministerio de Justicia que debe solucionar URGENTE y de oficio TODOS los errores y problemas existentes.


Deben constar correctamente en los listados publicados los méritos que figuran como reconocidos ya en el ASISTENTE y que a día de hoy impiden hacer la reclamación legal que puede ejercer cada opositor.


Además de los restantes errores evidentes. El Bachillerato es 1 punto y no más, los servicios prestados deben figurar en su totalidad, los títulos Universitarios oficiales deben ser reconocidos sean cursados en Universidad pública o privada , curso de formación……….. la lista es larga.


Basta ya de errores y problemas que causan desesperación e INDIGNACION , además de  sufrir los largos plazos de espera que son inaceptables y que han sufrido estos procesos selectivos. OPE 2017/2018, terminando 2021


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ informa. Elecciones sindicales Asturias. Una vez más excelentes resultados de STAJ

Ayer 24 de noviembre se celebraron elecciones sindicales en la Administración de Justicia en Asturias. STAJ, una vez más, obtuvo unos excelentes resultados, consolidándonos a la cabeza de las fuerzas sindicales en el sector de la Administración de Justicia en el Principado. 

Agradecemos la confianza que los funcionarios asturianos depositan elección tras elección en STAJ. Esta vez el ganador ha sido CSIF, por un sólo voto de diferencia. Felicitamos a la central sindical ganadora, y especialmente desde Galicia felicitamos a nuestros compañeros y compañeras de STAJ Asturias, agradeciéndoles el grandísimo trabajo y dedicación que vienen realizando desde hace muchos años, y les animamos a continuar luchando por la mejora de los derechos y las condiciones de trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.


Resultados electorales Asturias:


STAJ 6 DELEGADOS

CSIF 7 DELEGADOS

USIPA 3 DELEGADOS

CCOO 3 DELEGADOS

UGT 2 DELEGADOS

USO-SPJ-ASIJ 2 DELEGADOS


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

DÍA 3 DE DICIEMBRE HUELGA GENERAL DE 24 HORAS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA NO TRANSFERIDA

El Ministerio de Justicia traslada una propuesta insuficiente sobre el complemento específico

Los representantes del Ministerio de Justicia siguen sin reconocer el acuerdo del 14 de septiembre y realizan una propuesta que está muy lejos de lo acordado en esa fecha. 

Ante la negativa del Ministerio de Justicia y del Gobierno a cumplir lo pactado convocamos a todo el personal de los cuerpos de LAJ, Gestión, Tramitación, Auxilio, Médicos Forenses y Cuerpos Especiales del INT dependientes directamente del Ministerio de Justicia a un día de huelga, el día 3 de diciembre de 2021.

STAJ INFORMA: DOSSIER XUBILACIÓNS CLASES PASIVAS

O Réxime de Clases Pasivas forma parte do Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios do Estado (que está en extinción),  ningún funcionario de novo ingreso pódese vincular a el, ten data de caducidade e como ben sabedes, dende o 1 de xaneiro de 2011, ditos funcionarios quedan integrados no Réxime Xeral da Seguridade Social aos efectos exclusivos de pensións e ao resto de continxencias (Incapacidade temporal, asistencia sanitaria, etc.) seguirán protexidos polo  Mutualismo Administrativo xestionado por  MUFACE,  MUXEXU ou  ISFAS.

O Réxime de Clases Pasivas garante pensións aos funcionarios civís da Administración do Estado, de Xustiza, das Cortes Xerais, Defensor do Pobo, Forzas e Corpos da Seguridade do Estado, persoal militar de carreira e como curiosidade tamén a ex-presidentes, vicepresidentes e ex-ministros, fronte aos riscos de vellez, incapacidade e morte ou supervivencia; mentres que  MUXEXU dános a acción protectora, como mencionamos anteriormente, entre outras, as prestacións sanitarias, subsidio por incapacidade temporal, prestación por incapacidade permanente e gran invalidez, ....

As pensións e a súa reforma son un tema preocupante e de alto interese para os funcionari@s e os xubilad@s. Calquera indicio de modificación xera incerteza aos afectad@s.

Dende  STAJ queremos informarvos do estado actual do Réxime de Clases Pasivas, por iso elaborouse un dossier amplo, detallado e de grande interese e que  podedes visualizar na seguinte ligazón:

   

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Reformas e melloras no Xulgado de Paz de Bueu.

As instalacións do Xulgado de Paz de Bueu, son tercermundistas, levan moitos anos sin lle tocar ao inmoble, sin mantemento e sin reforma  nin no máis mínimo dos detalles, estando totalmante abandonado no que respecta aos locais e no que respecta aos medios materiais e tecnicos.

Con respecto aos primeiro, caeu parte do falso teito e choveu dentro da sala de vistas, está a caer o alicatado dos baños, a pintura está  deconchada, chea de humidades e manchóns, os radiadores non funcionan, non hai ventilación natural, os rodapes de madeira están soltos e podres, as manillas das portas non van, os cableados estan polo chan sen nungunha protección, etc.

Con respecto aos medios materiais e tecnicos, as sillas e as mesas dos funcionarios e da Xuíz son vellas, estan destartaladas e non cumpren coa normativa de riscos, os ordenadores, a fotocopiadora, o fax, a impresora e os télefonos son da idade de pedra e algúns non funcionan o funcionan as veces, como exemplo a fotocopiadora ten un area de impresión moito mais pequena cas follas dos libros de rexistro polo non poden facer cetificacións literais completas pois o libro saese da area de impresión. Moitos libros de Rexistro estan soltos e deteriorados, sen tapas e nalgúns caso non se lee o que pon a inscripción.

Dende principios de ano as compañeiras e a Xuíz que traballan no Xulgado de Paz coa axuda de STAJ  puxeronse máns a obra para acabar con tanto desempara e deixación por parte das Admnisraciñons competentes, e mandaron queixas, escritos e  pediron que se lle arranxen os locais e se lles sumistre mobiliario novo e equipos tecnicos actualizados co que desenrolar adecuadamente o seu traballo, advertindo que presentarian a correspondente denuncia na Inspección de Traballo, sacando a problematica na prensa por vaias veces, co gallo poder traballar en condicións dignas e de seguridade. Grazas ao seu empeño conseguiron que a Xunta obligase ao dono do local, é alugado, a facer obras, ainda queda algunha pendente, e que o Concello se comprometese a proporcionar  os medios tecnicos e informaticos que lle fan falta.

Estaremos vixiantes para que se arranxen as cousas que faltan nos locais e se lle proporcione pola Xunta e o Concello aqueles medios e mbiliario que necesitan asi como o encadernado dos libros, se non acudiremos as instancias que faga falta para arranxar este problema que debería avergoñar a todos/as as autoridades implicadas.

Mentras tanto o noso recoñecemento polo esforzo, firmeza, constancia e resistencia destas dúas compañeiras na defensa dunhas condicións de traballo dignas e con medios dos tempos que vivimos, que ao estar ocupando as prazas de xeito provisional teñen máis mérito aínda. STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Último chamamento de persoal interino: prazas autorizadas

Este mércores  24 de novembro non foi posible a publicación a través do OPAX das  prazas  ofertadas de Tramitación procesual e administrativa e Auxilio Xudicial por non existir ningunha persoa na bolsa de traballo nin na bolsa de reserva deses corpos.As  prazas ofertadas son: 


PONTEVEDRAA CORUÑA


OURENSE

XULGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 4 DE OURENSE- CAX-


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

Saíu publicada na intranet de Xustiza, con data do 24/11/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa
provisión temporal mediante o sistema de substitución.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Resolución do concurso específico de méritos para a provisión dun posto vacante na Fiscalía Provincial da Coruña

No DOGA de hoxe publícase a Resolución do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Auxilio judicial: Relación provisional de méritos

En la página del Ministerio de Justicia se ha publicado el Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se publica la relación provisional de méritos de la fase de concurso.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día 25 de noviembre al 10 de diciembrede 2021, ambos incluidos para hacer las alegaciones pertinentes.

Las alegaciones se presentarán a través de un aplicativo informático, en el que podrán acceder pulsado en la siguiente URL, y siguiendo las instrucciones que se indiquen:

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Relación de aprobados del proceso selectivo de LAJs y adjudicaciones de destinos para los mismos


Publicada en el BOE de hoy la Orden JUS/1285/2021, de 15 de noviembre, por la que se nombran Letrados de la Administración de Justicia de la tercera categoría, turno libre, a los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo.
 

Las plazas adjudicadas en los juzgados gallegos son las siguientes:

PONTEVEDRA, CALDAS DE REIS. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 (VSM)

PONTEVEDRA, PORRIÑO, O. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 (VSM)

PONTEVEDRA, CALDAS DE REIS. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 (REG. CIVIL)

A CORUÑA, CARBALLO. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL)

A CORUÑA, PADRÓN.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM/REG. CIVIL)

A CORUÑA, CORCUBIÓN. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM)

LUGO, VILALBA.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 (VSM)
 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 23 de noviembre de 2021

REXISTRO CIVIL RIBEIRA: STAJ SOLICITA REFORZO URXENTE

Con data 13/11/2021 foi cesada no Rexistro Civil de Ribeira a funcionaria de reforzo do corpo de tramitación procesual e administrativa Dª. María del Carmen Fernández Reboredo, dita funcionaria levaba nomeada desde o 14/11/2018, e foi cesada pola política actual da Dirección Xeral de Xustiza, que actualmente cesa a todos os reforzos o día anterior a cumprir os 3 anos de contrato. Esta situación está a levarse a cabo en todos os partidos xudiciais con reforzos nomeados.

Hai que poñer de manifesto que esta praza de reforzo do Rexistro Civil de Ribeira xa foi ocupada por outro interino de reforzo anteriormente, é dicir, leva máis de 11 anos ocupada por persoal interino de reforzo.

O Rexistro Civil de Ribeira depende do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº1 da devandita localidade. O persoal do xulgado nº1 está composta por 2 xestores, 4 tramitadores e 2 auxilios. Dentro destes 4 tramitadores atópase a persoa encargada en exclusividade do Rexistro Civil, D. José Antonio Briones Blanco. É inasumible que unha soa persoa poida facer fronte ao traballo do Rexistro Civil dun partido xudicial como Ribeira, cuxa poboación a data do 2020 segundo o INE ascende a 26.848 habitantes (máis do dobre de partidos xudiciais como Ordes, Padrón ou Noia).

Este reforzo de tramitación do Rexistro Civil é unha necesidade estrutural, non só é necesario durante un momento ou período de tempo determinado, vai necesitar ao longo do tempo.

Por todo o exposto, o sindicato Staj solicita que de forma urxente sexa nomeado novamente o reforzo do corpo de tramitación procesual e administrativa do Rexistro Civil de Ribeira, xa que se trata dunha necesidade estrutural e non conxuntural, e que así mesmo sexa consolidade como praza e ofértese a persoal titular no seguinte concurso de traslados por levar máis de 11 anos sendo necesaria.

Ver solicitude

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Última hora concurso de traslados y méritos auxilio judicial

CONCURSO DE TRASLADOS "listados provisionales"


El Ministerio de Justicia está terminando los trámites para la publicación de los listados.

Nos han trasladado su intención de publicar lo antes posible, NO PUEDEN DAR FECHA en este momento.


Como fecha probable podría ser en diciembre antes de las fiestas de Navidad, si no es posible en estas fechas, se publicará en Enero.


Os trasladamos esta  INFORMACION ORIENTATIVA, ante las múltiples consultas realizadas.
AUXILIO JUDICIAL listados de méritos


Recordad que se espera la publicación a final de esta semana o semana próxima, tal y como os indicamos en el correo remitido hace unos días. Se abre plazo de 10 días hábiles para presentar reclamaciones a los posibles errores.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Plantilla provisional de respuestas correctas de los ejercicios de Ayudantes de Laboratorio del INTCF

Acuerdo de 22 de noviembre de 2021 del Tribunal Calificador Único de Ayudantes de Laboratorio, por el que se publica la plantilla provisional de respuestas correctas de los ejercicios de Ayudantes de Laboratorio del INTCF, celebrados el 20 de noviembre.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 22 de noviembre de 2021

Falta de espazo nos arquivos da nova cidade da xustiza en Vigo.


A día de hoxe o papel cero é unha quimera. Tratar de obvialo conleva os problemas que se plantexaron noutras localidades. O exemplo máis recente atopámolo nos Xulgados de Tui, onde se  ven obrigados a utilizar os arquivos do antigo edificio ao non dispoñer o novo de espazo suficiente.

 O mesmo problema reproducirase na Cidade da Xustiza de Vigo; o espazo destinado para arquivos é insuficiente. Proxéctase un inmoble pensando que o papel non existe cando vimos mais dunha vez fotos na prensa dos procedementos acumulados nos corredores por non dispoñer de espazo nos arquivos.

 En Tui o problema púidose mitigar coa boa vontade do Corpo de Auxilio e cuns carriños da compra que se utilizan para visitar as vellas instalacións todas as veces que sexa preciso.

 A distancia real entre a nova Ciudad da Xustiza e a Rúa Lalín número 4 (sede dos actuáis xulgados)  son 2 quilómetros con multitude de semáforos peonís. Cremos que unha das solucións , e non esperar a que xurda o problema , sería a “ valija” xa imposta na cidade da Coruña.

 Que cada órgano xudicial poida utilizar unha aplicación informática para solicitar os procedementos arquivados que necesite e despois devolvelos da mesma maneira para así ter un maior control dos asuntos.

Tamén é certo que para que o sistema de “ valija “ funcione precísase unha organización nos actuais arquivos da Rúa Lalín, os cales serían os encargados de recibir as peticións de procedementos, sacalos do seu lugar no arquivo e unha vez devoltos recolocalos.

 Por todo iso desde STAJ interesamos que se dote aos arquivos da Rúa Lalín dos arquiveiros necesarios e que se adopten as medidas precisas a fin implantar un sistema de “ Valija” que mitigue os problemas que conlevará a falta de espazo para arquivos na Nova Ciudad da Xustiza de Vigo.

 O que non podemos pretender é que os funcionarios do corpo de auxilio xudicial , ademais de atender ás súas funcións diarias asuman a obrigación de vir e volver cantas veces for necesario ao arquivo de documentos xudiciais así como ao de pezas de convicción coa consecuente perda de tempo e desatención das súas obrigas.

Ver escrito presentado
Xustificante

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras