viernes, 15 de enero de 2021

STAJ Noticias: Auxilio xudicial y Modificación do TREBEP

Última hora: Auxilio xudicial:

O Ministerio infórmanos, tal como solicitou o STAJ, que o exame se realizará por provincias, é dicir, sen necesidade de desprazarse, van adaptalo coas CC.AA. e vaise a “provincializar”. Os exercicios serán na provincia de orixe e non onde concorren polo ámbito do proceso selectivo. Os prazos previstos para finais de marzo poden atrasarse ao ter que habilitar coas CC. AA unha localización adecuada.

Modificación TREBEP:

O Ministerio ten previsto convocarnos proximamente para levar a cabo a negociación da modificación do TREBEP (Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público) nos artigos nº 48, 49 e 50, relativos á regulación dos permisos de familiares nos domicilios, etc.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Última hora oposicións

Xestión quenda libre:

Os tribunais non acabarán a baremación ata finais de xaneiro, polo que a publicación queren poder facela na primeira quincena de febrero.

Tramitación quenda libre:

Infórmanos o Ministerio que durante a segunda quincena deste mes de xaneiro terán terminada a baremación correspondente aos méritos alegados polos aspirantes, quedando aínda pendente a baremación dos que se acreditan de oficio, dado que son moitos aspirantes e é un proceso máis lento. Aínda non nos poden adiantar data aproximada de publicación, aínda que tentarán facelo canto antes.

Datas Auxilio Xudicial:

O Ministerio infórmanos, tal como solicitou o STAJ, que o exame se realizará por provincias, é dicir, sen necesidade de desprazarse, van adaptalo coas CC. AA. e vaise a “provincializar”. Os exercicios serán na provincia de orixe e non onde concorren polo ámbito do proceso selectivo. Os prazos previstos para finais de marzo poden atrasarse ao ter que habilitar coas CC. AA unha localización adecuada. 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ informa. Datas probables resolución definitiva concurso de traslado

O Ministerio de Xustiza está a tentar poder publicar a resolución definitiva do concurso para o día 21 de xaneiro, aínda que como consecuencia da situación xerada pola forte nevada e onda de frío en Madrid, é posible que se atrase á última semana de xaneiro.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Calendarios Laborais 2021: provincia de Pontevedra

Deixámosvos as ligazóns dos calendarios laborais da provincia de Pontevedra 2021, nos que se poden consultar as horas a realizar cada mes en horario fixo e flexible, así como os períodos nos que están vixentes o horario de verán e o de inverno, festivos locais e semanas grandes.

Ao pasar o cursor pola ligazón dos nomes dos xulgados, só hai que premer na que vos interese, descargala e así poder consultala no voso móvil ou ordenador.               

A CAÑIZA                                                O GROVE                                  REDONDELA                A ESTRADA                                            LALÍN                                        SALCEDA DE CASELAS
BAIONA                                                   MARÍN                                       SANXENXO 
CALDAS DE REIS                                   MOAÑA                                     TUI
CAMBADOS                                            NIGRÁN                                     VIGO  
CANGAS                                                  POIO                                          VILAGARCIA
FORCAREI                                               PONTECALDELAS                   VILANOVA 
GONDOMAR                                            O PORRIÑO
 
                                 
 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

                                                       

Calendarios Laborais 2021: provincia A Coruña

Deixámosvos as ligazóns dos calendarios laborais da provincia da Coruña 2021, nos que se poden consultar as horas a realizar cada mes en horario fixo e flexible, así como os períodos nos que están vixentes o horario de verán e o de inverno, festivos locais e semanas grandes.

Ao pasar o cursor pola ligazón dos nomes dos xulgados, só hai que premer non que vos interese, descargala e así poder consultala no voso móvil ou ordenador.

A CORUÑA     ARZUA   BETANZOS   CARBALLO     CORCUBION     FERROL    

MUROS    NEGREIRA    NOIA      ORTIGUEIRA       ORDES     PADRON     

RIBEIRA       SANTIAGO

 
 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Calendarios laborais 2021: provincia de Ourense

Deixámosvos os calendarios laborais do ano 2021 dixitalizados  para que os descarguedes e os teñades no voso móvil ou ordenador para consultar. 

Nestes calendarios podedes consultar as horas a realizar cada mes en horario fixo e flexible, os periodos do horario  de verán ou inverno, festivos nacionais, autonómicos e locais, así como semanas grandes de cada localidade. 


Allariz          Bande                        Barbas         Barco de Valdeorras, O               

 Carballiño, O            Celanova      Ourense             Pereiro de Aguiar       

 Ribadavia      Trives                Verín                        Viana do Bolo                             Xinzo


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Adxudicación destinos Xestión P.I. Comunidad de Madrid

No BOE de hoxe publícase a resolución do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións coa Administración de Xustiza, da Consellería de Xustiza, pola que se outorga destino aos funcionarios do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quenda promoción interna, que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/403/2019, do 21 de marzo.

Ver BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Letrados Xudiciales: Resolución concurso de traslados e concurso libre designación

Publicado no BOE de hoxe 15 de xaneiro.

Orde JUS/1327/2020, do 18 de decembro, pola que se resolve concurso de traslado para o Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/1059/2020, do 5 de novembro.

Ver BOE

Orde JUS/1328/2020, do 18 de decembro, pola que se resolve a convocatoria de libre designación, efectuada por Orde JUS/961/2020, do 9 de outubro.

Ver BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Letrados Xudiciais quenda promoción interna. Nomeamento e destinos

Publicado no BOE de hoxe 15 de xaneiro. Deberán tomar posesión do seu cargo dentro dos vinte días hábiles seguintes ao da data de publicación do seu nomeamento no «Boletín Oficial do Estado». En todo caso, a referida toma de posesión haberá de ter lugar dentro dos tres días seguintes ao da prestación do xuramento ou promesa, de acordo co artigo 45.2 do Regulamento Orgánico do Corpo de Secretarios Xudiciais, aprobado polo Real Decreto 1608/2005, do 30 de decembro:

Nomeamentos

• Orde JUS/15/2021, do 5 de xaneiro, pola que se nomean Letrados da Administración de Xustiza da terceira categoría, quenda promoción interna, aos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado por Orde JUS/402/2019, do 19 de marzo.

Ver BOE

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 14 de enero de 2021

Calendarios laborais 2021: provincia de Lugo

Deixámosvos os calendarios laborais do ano 2021 dixitalizados  para que os descarguedes e os teñades no voso móvil ou ordenador para consultar. 

Nestes calendarios podedes consultar as horas a realizar cada mes en horario fixo e flexible, os periodos do horario  de verán e de inverno, festivos nacionais, autonómicos e locais, así como semanas grandes de cada localidade

A Fonsagrada        Becerreá        Chantada          Lugo           Mondoñedo 

Monforte de Lemos              Sarria                Vilalba                   Viveiro 

 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Chamamentos de persoal interino provincia de Ourense

Hoxe autorizouse a cobertura dunha praza de interino no corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, para o Xulgado do Penal nº 2 de Ourense.

O chamamento é ordinario pero farase telefónicamente por falta de ratio para publicar a través da OPAX.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

STAJ solicita á DXX a vacinación prioritaria de funcionarios/as que ocupan postos de alto risco

Despois de que onte o STAJ a nivel nacional presentase un escrito ao Ministerio de Xustiza pedindo que determinados funcionarios da Admón de Xustiza, que desempeñan postos de traballo cun risco moito maior de contaxio por COVID-19, sexan incluidos nos grupos prioritarios para a súa vacinación, hoxe pedismollo á Dirección Xeral de Xustiza, ampliando as oficinas e servizos que consideramos de máximo risco.

Dende STAJ cremos necesaria a inclusión de determinado persoal ao servizo da Administración de Xustiza nos grupos prioritarios de vacinación da COVID19, en concreto, que os Corpos de Médicos Forenses e o persoal laboral da categoría profesional de Auxiliar de Autopsia que tanto polos recoñecementos médicos e levantamentos de cadáver como pola realización ou intervención na práctica de autopsias en ambos os casos poden supoñer contactos directos con persoas contaxiadas sexa equiparado ao grupo 2 (Persoal sanitario de primeira liña) segundo a orde de priorización establecido na Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 en España.

Así mesmo, o persoal destinado en órganos xudiciais que realicen funcións de garda tanto de permanencia como de dispoñibilidade, persoal dos distintos SCACE e demais que sae das sedes xudiciais a realizar actos de comunicación a domicilios particulares e empresas, os destinados nas distintas oficinas do Rexistro Civil e nas de Atención as Vítimas e ao Cidadan, nos xulgados de Paz, así como os destinados nas distintas sedes dos Institutos de Medicinal Legal que, polas súas funcións e contacto con multitude de cidadáns, atópase exposto a un risco moi alto de contaxio por coronavirus, sexan equiparados ao grupo 3 na orde de priorización na dispensación de vacinas.

Por todo iso, solicitamos que pola Dirección Xeral de Xustiza se realicen as xestións pertinentes ante a Conselleria de Sanidade e o Sergas para a inclusión dos colectivos relacionados anteriormente nos Grupos 2 e Grupo 3 dos establecidos como prioritarios na Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 en Galicia.

Ver escrito presentado
Xustificante de presentación

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 13 de enero de 2021

Interinos: chamamentos provincia de A Coruña

Achegamos listado de peticións autorizadas pola Dirección Xeral:

*Falta de ratio para publicar na OPAX

BOLSA/CHAMAMENTO TELEFÓNICO*:

 -Xulgado mixto nº 1 Ordes

  Corpo de Tramitación

-Xulgado do Social nº 1 Ferrol

  Corpo de Tramitación

-Xulgado Instrucción nº 8 A Coruña

  Corpo de Tramitación

SPEG:

-Xulgado do Penal nº 3 A Coruña

  Corpo de Xestión


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras