viernes, 30 de septiembre de 2022

Propuesta de subida salarial para 2023 y 2024.

El Ministerio de Hacienda ha planteado este jueves una nueva oferta de revalorización salarial para los empleados públicos que supondría un alza de hasta el 7,5 % repartida entre 2022, 2023 y 2024, el 9,5% si se suma el 2% que los salarios públicos ya han subido este año.

Hacienda ha vuelto a convocar el lunes a los sindicatos para que manifiesten si aceptan o rechazan esta oferta.

Según fuentes sindicales, Hacienda mantiene un 1,5% adicional de subida con efecto retroactivo para 2022, que se abonaría en un solo pago, y ha mejorado la subida para 2023 al 2,5%, ejercicio para el que ha añadido otro punto variable: 0,5% vinculado a la inflación acumulada de 2022 y 2023 siempre que supere el 6% y otro 0,5% vinculado al PIB si supera el 5,9%.

Para 2024 ha planteado un alza fija del 2%, más un variable del 0,5% si el índice de precios de consumo (IPC) acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Fuente: cincodias.com

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Teletraballo: STAJ solicita a repartición dos ordenadores que mercou a Xunta.

Onte o sindicato STAJ presentou o seguinte escrito solicitando a repartición dos 1700 ordenadores portátiles para distribuir entre aqueles que teñen a modalidade de teletraballo.

ASUNTO: REPARTICIÓN ORDENADORES TELETRABALLO

Desde o ano 2020, fomentouse debido á pandemia Covid-19 o teletraballo na Administración de Xustiza. Actualmente, o teletraballo continúa nesta Administración, e a Dirección Xeral, xa nos informou no último Comité de Saúde e Seguridade laboral (celebrado no mes de abril), que ten xa adquiridos e almacenados unha partida de 1700 ordenadores portátiles para distribuír entre aqueles que leven a cabo esta modalidade de teletraballo.

Son múltiples as queixas e consultas por parte dos compañeiros/as sobre a repartición desta partida de computadores, dado que aínda seguen sen distribuírse a día de hoxe. O borrador existente que regula a normativa do teletraballo na Administración de Xustiza así o establece:

No ámbito da Administración de Xustiza, a implantación deste sistema deberá facerse partindo da voluntariedade por parte da persoa traballadora que se queira acoller a esta modalidade profesional e da reversibilidade do seu consentimento unha vez prestado. En paralelo, a administración competente facilitará os medios que fagan posible o teletraballo.

Non é normal que estes computadores sigan almacenados sen ser distribuídos despois de máis de 6 meses, todos somos conscientes dos avances informáticos día a día, non tendo sentido que se volvan obsoletos despois de que están xa adquiridos á espera da súa repartición.

Por todo o exposto anteriormente, o sindicato STAJ solicita que o máis axiña posible, a DXX leve a cabo a distribución dos computadores portátiles que adquiriu entre os funcionarios/as que teletraballen, fixándose os criterios, publicando a resolución e o prazo de solicitude para iso. STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 29 de septiembre de 2022

STAJ presenta queixa ante MUGEJU pola deficiente atención medica de ADESLAS en Pontevedra.

Xa no pasado mes de xuño STAJ, tralo descontento de moitos compañeir@s, presentou queixa a ADESLAS e ao HOSPITAL QUIRONSALUD de Pontevedra polos deficientes servizos prestados aos mutualistas de Mugeju.

A queixa  a ámbalas dúas entidades foi sobre todo, polos menguantes cadros médicos, pola falta de especialistas no cadro médico e no propio hospital, pola negativa de algúns médicos que figuran no seu propio cadro de atenderte si eres de Adeslas, polos retrasos e suspensións continuadas das citas médicas en algunhas especialidades e probas diagnósticas, polo mal funcionamento no propio Centro Médico Adeslas  da plaza de Barcelos, polo deficiente servizo de atención telefónica, polo falta de persoal en xeral e no Servizo de Urxencias que apenas conta cun médico de medicina xeral e un traumatólogo, faltando case todas as outras especialidades, o que determina que, por moitas cousas, te deriven a outros centros hospitalarios fora da localidade, etc.  

A contestación de ambas entidades foi na liña de pedir disculpas, de xustificar a deficiencias na falta de persoal en algunhas especialidades por non atopar profesionais, que están desbordadas determinadas especialidades e se espacian máis deseado as citas,e que intentaran solucionar tódolos problemas o máis rápido posible. 

Pero o certo e que tres meses despois todo segue igual e incluso peor, polo que STAJ se dirixiu a MUGEJU solicitando medidas que arranxen os problemas descritos e para que se lle fagan cumprir a Adeslas e a Hospital Quironsalud co Concerto Sanitario asinado coa propia Mutualidade. A Delegación de MUGEJU en Pontevedra, tomou nota das queixas e remitiu o escrito á central de Madrid para que dende ali se requira ao Adeslas a cumprir coas clausulas do convenio asinado.

Deixamos a queixa remitida a MUGEJU na sua literalidade:  

Vela queixa á MUGEJUmiércoles, 28 de septiembre de 2022

Últimos chamamentos de persoal interino

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA
- Fiscalía
- Corpo de Xestión.
- Xulgado de Paz de Camariñas
- Corpo de Xestión.
- Xulgado de Instrucción nº 2 de Ferrol
- Corpo de Tramitación Procesual.
- Xulgado de Violencia sobre a Muller nº 1
- Corpo de Tramitación.
- Xulgado de Instrucción nº 3 de Ferrol
- Corpo de Auxilio.

LUGO
- Fiscalía.
- Corpo de Xestión.
- Audiencia Provincial Sección 1ª
- Corpo de Tramitación.
- Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Mondoñedo.
- Corpo de tramitación.

PONTEVEDRA
- Audiencia Provincial Sección nº 4
- Corpo de Tramitación.
- Xulgado de 1ª Instancia nº 7 de Vigo.
- Corpo de Tramitación.
- Xulgado de Violencia sobre a Muller nº 1 de Vigo.
- Corpo de Auxilio.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Baremación provisional concurso específico Fiscalía de área de Santiago de Compostela

Saíu publicada a Resolución do 28 de setembro de 2022, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía de área de Santiago de Compostela, convocado pola Resolución do 6 de xullo de 2022 (DOG nº 137, do 19.07.2022)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

A Cidade da Xustiza de Vigo contará con sistema de valixa tal como pedimos dende STAJ.

Sae hoxe publicado no Faro de Vigo, que as 100.000 caixas con pleitos antigos quedarán nos xulgados da rúa Lalín, non irán a Cidade da Xustiza por falta de espazo. O Goberno Autonómico sinala que poderán dispoñer deles "a través de un servicio de valija y de una aplicación informática que permitirá su ágil localización y remisión al tribunal que lo necesite".

Desde STAJ alegrámonos da implantación do sistema de "valija", xa que é algo que temos solicitado desde o ano pasado. A respostá foi nun primer momento que era imposible, xa que só o persoal de xustiza podía manexar os expedientes xudiciáis. Vemos nesta rectificación, un paso adiante para intentar minimizar o feito de ter unha Cidade da Xustiza sen espazo para arquivo.

Nota informativa STAJ


Artículo Faro de Vigo

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Permiso por exames de Xestión e Tramitación Promoción Interna

Lembrámosvos que todos aqueles que realicen o examen do vindeiro 8 de outubro do Corpo de Tramitación e Xestión Procesual, promoción internaterán dereito a libranza do venres día 7 para realizar a viaxe, permiso que se debe solicitar a través do opax en exames finais e demais probas definitivas de aptitude, lembrade pedir xustificante ao tribunal do exame para despois aportalo no prazo dos 15 días seguintes.

A resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, que regula o réxime e procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia establece no seu artigo 5º o permiso para concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude en centros oficiais, "os/as funcionarios/as gozarán dun permiso de acordo co seguinte réxime:

a) A duración será polos días da súa realización, incluíndose os necesarios para realizar a viaxe cando o exame e demais probas se realicen fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Sen prexuízo da documentación que se poida  exixir, deberase xustificar a asistencia aos exames e ás demais probas dentro do prazo dos quince días seguintes ao da súa realización.”STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Listaxes provisionais das axudas dos fondos de acción social do ano 2022

No día de hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasina

As persoas interesadas terán un prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia para formular as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional.

VER DOG


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

martes, 27 de septiembre de 2022

Oposiciones a los cuerpos de Gestión y Tramitación (promoción interna) en Cataluña: Distribución de los opositores por aulas y plano Facultad

El Departament de Justicia ha publicado  en su web  la distribución de los opositores por aulas y el Plano de la Facultad de Empresariales para la realitzación de les pruebas de las oposiciones a los cuerpos d eGestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa por el turno de Promoción Interna

TPA P.I.:

Distribución de las aulas

Plano

 

GPA P.I.:

Distribución de las aulas

PlanoSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Plan reforzo presencial EXE

Comunícase o calendario coas datas planificadas para as sesións presenciais por cada provincia para a primeira quincena de outubro dentro do plan de reforzo presencial do coñecemento e uso operativo do EXE nos órganos xudiciais enfocado á formación do expediente xudicial dixitalizado e á realización das comunicacións telemáticas:

 

 

Provincia

Municipio

Órgano

Data

Horario

Ourense

Ribadavia

Mixto 1

03/10/2022

9h-11:30h

Lugo

Mondoñedo

Mixto 1

03/10/2022

9h-11:30h

Lugo

Mondoñedo

Mixto 2

03/10/2022

11:45-14:15h

Lugo

Lugo

Vixilancia penitenciaria

04/10/2022

9h-11:30h*

A Coruña

A Coruña

Vixilancia penitenciaria

04/10/2022

9h-11:30h*

Ourense

Ourense

Penal 1

05/10/2022

9h-11:30h

Ourense

Ourense

Penal 2

05/10/2022

11:45-14:15h

Lugo

Chantada

Mixto 1

05/10/2022

9h-11:30h

A Coruña

A Coruña

Violencia

06/10/2022

9h-11:30h

A Coruña

A Coruña

Penal 4

06/10/2022

11:45h-4:15h

Pontevedra

Vigo

Instrución 1

07/10/2022

9h-11:30h

Pontevedra

Vigo

Instrución 3

07/10/2022

11:45-14:15h

Lugo

A Fonsagrada

Mixto 1

10/10/2022

9h-11:30h

Ourense

Ourense

ORR

11/10/2022

9h-11:30h

Lugo

Lugo

Penal 1

11/10/2022

9h-11:30h

Lugo

Lugo

ORR

11/10/2022

11:45-14:15h

A Coruña

A Coruña

Penal 5

13/10/2022

9h-11:30h

A Coruña

A Coruña

Penal 6

13/10/2022

11:45-14:15h

A Coruña

Santiago de Compostela

Penal 2

13/10/2022

9h-11:30h

A Coruña

Santiago de Compostela

ORR

13/10/2022

11:45-14:15h

Pontevedra

Pontevedra

Penal 2

13/10/2022

9h-11:30h

Pontevedra

Pontevedra

Penal 3

13/10/2022

11:45-14:15h

Pontevedra

Vigo

Penal 1

14/10/2022

9h-11:30h

Pontevedra

Vigo

Penal 2

14/10/2022

11:45-14:15h

* Reforzo de itineracións á fiscalía de 12h-14h

 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Programa de autoformación da EGAP

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022 pola que se convoca, con carácter extraordinario, o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 14 de outubro de 2022.

 As solicitudes de participación nas probas de avaliación só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

 O número máximo de probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a tres.

VER DOG

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

lunes, 26 de septiembre de 2022

Substitucións entre titulares: adxudicación das últimas prazas.

Hoxe publicase, tanto en intranet coma na páxina web da Consellería  a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución. 

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.


A continuación accede as prazas adxudicadas: conselleriapresidencia.xunta.gal


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Nombramiento de los/las Secretarios/as Coordinadores de Galicia

El pasado sábado se publicó en el BOE la Orden JUS/919/2022, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/489/2022, de 27 de mayo referente a la provisión por el sistema de libre designación y para el Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, los puestos de trabajo de Secretarias Coordinadoras y Secretarios Coordinadores Provinciales adjudicando los siguientes puestos convocados a las letradas y letrados de la Administración de Justicia de Galicia:

ADELAIDA VEGA como Secretaria Coordinadora Provincial de A Coruña (Puesto anterior Juzgado de lo Social nº 6 de A Coruña).

MARÍA DEL CARMEN VARELA como Secretaria Coordinadora Provincial de Lugo (Puesto anterior Secretaria Coordinadora Provincial de Lugo)

MARCOS GONZÁLEZ como Secretario Coordinador Provincial de Ourense (Puesto anterior Juzgado de lo Penal nº 1 de Ourense)

JOSÉ MIGUEL FORMOSO como Secretario Coordinador Provincial de Pontevedra (Puesto anterior Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela).

VER BOE


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

viernes, 23 de septiembre de 2022

Promoción interna. Unidades de colaboración y sedes de examen

En el BOE de hoy viernes se publica la Orden JUS/911/2022, de 20 de septiembre, por la que se nombran Unidades de colaboración, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración de los ejercicios de los procesos selectivos para ingreso, por promoción interna, en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa y se corrigen errores en la Orden JUS/747/2022, de 26 de julio y en la Orden JUS/549/2022, de 13 de junio.

La realización de los ejercicios de ambos procesos selectivos tendrá lugar el día 8 de octubre de 2022, procediéndose al llamamiento a las 10:00 horas de la mañana (9:00 en Canarias), en las sedes de examen que se recogen en el anexo II de esta Orden.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

EGAP: Curso sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galicia.

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2022 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galicia.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Data: o martes 11 de outubro de 2022.

Horario: de mañá e tarde.

Duración: 7 horas lectivas.

Quinta. Número de prazas

Cincuenta (50).

DOG


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

jueves, 22 de septiembre de 2022

Borrador definitivo de las oposiciones (turno libre) de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial

PLAZAS A OFERTAR POR ÁMBITOS TERRITORIALES

BORRADOR DEFINITIVO


·       El Ministerio remite a los sindicatos presentes en mesa de negociación (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA) el borrador definitivo de las bases de la convocatoria del turno libre de las ofertas de empleo de reposición acumuladas 2020, 2021 Y 2022, que este año será por el sistema de oposición libre.

·       Gracias al Acuerdo suscrito por STAJ y otros sindicatos con el Ministerio de Justicia, las plazas que se ofertan se elevan a 1.091 plazas de Gestión P.A., 1.191 de Tramitación P.A. y 592 de Auxilio Judicial, al acumularse tres ofertas de empleo en una sola convocatoria.

El Ministerio ha remitido a los sindicatos presentes en mesa de negociación el borrador definitivo de las bases, que resumimos a continuación. En dicho borrador se han incluido algunas de las propuestas realizadas por STAJ, aunque no todas.

-       El sistema selectivo será el de oposición libre, sin fase de méritos y sin reserva de nota del proceso anterior (que sí se aplicará en el concurso-oposición de la ley 20/2021.

-       Se descarta incluir en la convocatoria referencia alguna a posibilidad de nombramiento como interino de aquellos que no superen el proceso selectivo, ya que la competencia en materia de interinos corresponde a las CCAA, y cada una lo tiene regulado de forma diferente.

-        El Ministerio no ha aceptado nuestra petición de que los aspirantes puedan realizar las pruebas en la sede de examen más próxima a su domicilio, con independencia del ámbito por el que se presenten. Tampoco se ha aceptado la ampliación de sedes de examen.

-        No se acepta nuestra propuesta de que la nota de corte sea la misma para todos los ámbitos ni que no se establezca en función de una ratio de aprobados por plaza.

-       Tampoco se acepta la posibilidad de que si en un ámbito el número de aspirantes que haya aprobado los ejercicios es menor que el de plazas ofertadas, se ofrezca a los aspirantes de otros ámbitos que sí hayan aprobado todos los ejercicios obtener plaza en aquél.

-        Los ejercicios de cada cuerpo se celebrarán todos en la misma fecha, pero en día diferente para cada uno de los cuerpos.

Ejercicios, duración, puntuación y notas de corte (para cupo general, en cupo discapacidad se superan todos con el 50% nota máxima).-

·       Gestión P.A.-

1º ejercicio: 100 preguntas tipo test, 90 minutos, calificación de 0 a 60 puntos, 0,6 pregunta acertada, -0,15 pregunta no acertada. Nota corte: 60%, 8 aspirantes por plaza.

2º ejercicio: 10 preguntas tipo test sobre caso práctico, 30 minutos, calificación de 0 a 15 puntos, 1,5 puntos pregunta acertada, -0,30 puntos pregunta no acertada. Nota corte 9 puntos, 3 aspirantes por plaza.

En el primer y segundo ejercicio, si la nota mínima combinada con el límite establecido por plaza para cada ejercicio hubiese sido obtenida por varios aspirantes empatando, pasarán todos ellos.

3ª ejercicio: De redacción, contestando a 5 preguntas de contenido procesal (se ha pedido que se concreten los temas del programa sobre los que versará), 45 minutos, (calificación 0 a 25 puntos, nota mínima 12,5 puntos (a petición de STAJ, se elimina la ratio de un aspirante por plaza que pretendía Ministerio para este ejercicio).

·       Tramitación P.A.-

1º ejercicio: 100 preguntas tipo test, 90 minutos, calificación de 0 a 60 puntos, 0,6 pregunta acertada, -0,15 pregunta no acertada. Nota corte: 60%, 8 aspirantes por plaza.

2º ejercicio: 10 preguntas tipo test sobre caso práctico, 30 minutos, calificación de 0 a 20 puntos, 2 puntos pregunta acertada, -0,5 puntos pregunta no acertada. Nota corte 12 puntos, 3 aspirantes por plaza.

3ª ejercicio: 20 preguntas tipo test sobre utilización Microsoft Word (dice Ministerio que será la versión 10), 40 minutos (el tiempo de realización se ha ampliado a petición de STAJ ha solicitado que este ejercicio tenga 15 preguntas, o bien que se amplie su duración), calificación 0 a 20 puntos, preguntas acertadas 1 punto, preguntas no acertadas -0,25 puntos. Nota mínima 50% máxima posible (a petición de STAJ, se elimina la ratio de un aspirante por plaza que pretendía Ministerio para este ejercicio).  

En el primer y segundo ejercicio, si la nota mínima combinada con el límite establecido por plaza para cada ejercicio hubiese sido obtenida por varios aspirantes empatando, pasarán todos ellos.

·       Auxilio Judicial.-

1º ejercicio: 100 preguntas tipo test, 90 minutos, calificación de 0 a 60 puntos, 0,6 pregunta acertada, -0,15 pregunta no acertada. Nota corte: 60%, 5 aspirantes por plaza STAJ ha pedido que la ratio sea la misma que en Gestión P.A. y Tramitación P.A.

2º ejercicio: 40 preguntas tipo test, sobre dos casos prácticos, 60 minutos, calificación 0 a 40 puntos, 1 punto pregunta acertada, -0,25 no acertada. Nota mínima 50% máxima posible.

 

El borrador se remitirá en breve a Función Pública para aprobación y su posterior remisión a BOE, una vez se corrijan algunas erratas detectadas en el mismo, por lo que no se espera que la convocatoria se publique antes de la segunda quincena de octubre o principios de noviembre.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

EGAP: Curso Lei xeral orzamentaria

No DOG de hoxe publícase a RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022 pola que se convoca o Curso Curso Lei xeral orzamentaria.

Obxectivos e contido

O obxectivo principal do curso é que o alumnado se achegue á Lei xeral orzamentaria de xeito que poida adquirir ou, se é o caso, actualizar os seus coñecementos na materia.

De acordo con estes obxectivos, neste curso abordaranse os seguintes contidos:

1. Ámbito de aplicación e organización do sector público.

2. Principios orzamentarios. Estrutura.

3. Modificacións orzamentarias.

4. Contabilidade do sector público e principais saldos orzamentarios.

5. Control: tipos, órganos de control e responsabilidades.

Modalidade: teleformación.

Duración: 25 horas. Datas: do 3 de outubro ao 27 de outubro de 2022.

Cuarta. Número de prazas 50.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde as 9.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 do día 26 de setembro de 2022.

As solicitudes de participación nesta actividade formativa só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática, dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

DOG

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

miércoles, 21 de septiembre de 2022

Últimos chamamentos de persoal interino

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

 

A CORUÑA

 


LUGO


OURENSE

 


PONTEVEDRASTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras

Nuevo borrador de las oposiciones (turno libre) de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial

El Ministerio de justicia nos ha remitido el nuevo borrador  de la convocatoria (turno libre) de las oposiciones a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio procesal, para ser tratado en la mesa sectorial de Justicia del día 22 de septiembre con los sindicatos integrantes de dicha mesa sectorial 
CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA con la inclusión en rojo de las últimas variaciones de la última Mesa Sectorial.

 BORRADORSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras