miércoles, 27 de marzo de 2019

Retraso na convocatoria da promoción interna para a primeira semana de abril

Ante a denuncia realizada por  STAJ  polo atraso na publicación das convocatorias de  PROMOCION INTERNA CORPOS XERAIS  e a falta de información , coñecendo que se remitiron ao BOE para a súa publicación, o Ministerio de Xustiza envíanos este correo  aclaratorio:

Por indicación del Subdirector de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia informamos que el retraso en la publicación de las convocatorias de promoción interna de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia se debe a la puesta en funcionamiento de la nueva versión IPS que, como sabrán, dirige Función Pública.


Así, desde los distintos Departamentos se han ido detectando y comunicando diferentes problemas que están siendo solventados. Por este motivo, el Área de Desarrollo Informático de la Secretaría General de Administración Digital nos solicitó que retrasáramos la apertura del periodo de inscripción de las pruebas de promoción interna.En todo caso, se procederá a la publicación de las convocatorias a lo largo de la primera semana de abril.

Dende  STAJ esiximos que se convoque urxentemente aos sindicatos para a negociación do proceso selectivo LIBRE.  Parece ser que agora se atrasou pola urxente  OPE de 2019, que pode ir ao próximo consello de Ministros se os trámites llo permiten.

Dende  STAJ non admitimos mais atraso, se non é un motivo é por outro a realidade é que levamos meses de atraso, estamos rematando marzo do 2019 e aínda estamos co proceso selectivo das  OPE de 2017 e 2018.

O  Mininisterio de Xustiza informounos que nos remitirán en breve os borradores e seremos convocados a semana que vén. Esperemos que cumpran cos prazos.


En todo caso informar que este atraso non é outro motivo que a mala xestión e falta de medios tamén no  Mº de Xustiza. 

ACLARAR ante a información que está a circular que NON SE PARA ESTE PROCESO SELECTIVO  OPE 2017 e 2018.


 DENUNCIAMOS ESTA  SITUACION DE FALTA DE CUMPRIMENTO NOS PRAZOS DAS NEGOCIACIÓNS Á DIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS, que se comprometeu a solucionar e axilizar os prazos.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.