miércoles, 12 de enero de 2022

Último chamamento persoal interino: Prazas autorizadas

No día de hoxe, foron aprobados pola Dirección Xeral de Xustiza os seguintes chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:   

PONTEVEDRA

Decanato Servizo Común de Apoio de VIGO  CTPA    ZONA 2    INCAPACIDADE TEMPORAL DO/A TITULAR

               A CORUÑA

OURENSE

Xulgado do Social nº 1: praza de TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras