miércoles, 12 de enero de 2022

Sustitución entre titulares: Adxudicación de prazas

Publicouse na intranet a Resolución 12/01/2022 da DXX pola que se resolve a última convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

Xulgado do Social nº 1 de A Coruña. Vacante. CAX.

    Adxudicatario/a: Sen Peticións   

Decanato PR.I./I. Lugo. Liberación sindical. CTPA.

    Adxudicatario/a: M.R.C.

    Localidade: LUGO

    Corpo: CAX

    Data de inicio da substitución: 17/01/2022

Xulgado 1ª Instancia nº 2 de Vigo.Vacante.CTPA.   

    Adxudicatario/a: M.E.S.P

    Localidade: Sarria

    Corpo: CTPA

    Data de inicio da susbtitución: 24/01/2022

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras