jueves, 7 de octubre de 2021

STAJ solicita un tramitador/a urxente para o Xulgado de Instrución nº 1 de Ferrol

Fai máis de quince días que se produciu unha incapacidade temporal dunha funcionaria do corpo de tramitación procesual e administrativa pertencente ao persoal do Xulgado de Instrución nº 1 de Ferrol. Esta baixa é consecuencia dunha intervención cirúrxica urxente, habéndose expedido (como estima o procedemento) un parte inicial de 15 días, sendo renovables os seguintes partes cunha duración dun mes, a día de hoxe xa presentou a funcionaria o segundo parte de baixa. A duración desta incapacidade temporal prevese non inferior a 4 meses.

A localidade de Ferrol está soamente dotada de tres xulgados de Instrución, os cales realizan gardas semanais, e cuxa persoal está totalmente desbordada dado o gran volume de asuntos que se xeran nas gardas de permanencia á parte dos propios que entran pola repartición correspondente.

Este sindicato tivo coñecemento que a Letrada da Administración de Xustiza deste xulgado, realizou a petición mediante a aplicación Opax en canto tivo coñecemento da devandita ausencia, dada a urxencia coa que se necesita.

O persoal do Xulgado de Instrución nº 1 non pode facerse cargo do traballo da devandita praza pola elevada carga de traballo á que está sometido, tendo que realizar a última garda con menos persoal que o legalmente previsto. A seguinte garda que lles corresponde realizar por calendario establecido é a do 19 ao 26 de outubro de 2021.

É totalmente imprescindible e urxente o nomeamento dun tramitador/a procesual e administrativo para o Xulgado de Instrución nº 1 de Ferrol para que non supoña un atraso no trámite dos procedementos, que prexudica aos profesionais e público en xeral.

Por todo isto SOLICITAMOS ofértese en substitución entre titulares con carácter urxente a praza  do corpo de tramitación procesual e administrativa para o Xulgado de Instrución nº 1 de Ferrol.

Ver escrito presentado
Xustificante de presentación

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras