viernes, 30 de abril de 2021

Acción Social: convocatoria para a repartición de fondos

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2021

Convócase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión de acción social, na data e hora que se indica:

Data: 05/05/2021

Hora: 09:30 h.

Lugar:  mediante videoconferencia. O enlace á reunión é o seguinte: 

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

2. Convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social 2021.

 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras