miércoles, 15 de marzo de 2017

Inícianse, tras varias peticións de STAJ as obras de mellora nos Xulgados de Noia

Fai moitos meses  este sindicato solicitou á Dirección Xeral a constitución do Comité de Saúde Laboral,  3.6.2016, 5.7.201630.9.2016, que finalmente tivo lugar o 21 de outubro de 2016, como consecuencia díso, STAJ reiterou no comité as varias peticións de arranxo de problemas existentes en varios edificios xudiciais, entre eles Noia,  ver escrito no punto 8 de data 13 de outubro, e por último no escrito de data 21.2.2017Pos ben, finalmente e despois de case un ano de insistencia, dende STAJ estamos satisfeitos de que exista un compromiso de realizar as obras de acondicionamento este mismo veran,  e que suporá o arranxo das humedades nos xulgados de Noia:
Ver noticia en elcorreo.es
Esperemos que esta vez sexa así, tal e como dice o Director Xeral, e non como pasou no ano 2010....
Ver noticia na voz do ano 2010
Con respeto ós problemas nos edificios xudiciais de Corcubión, Padrón e Melide foron arranxados tralas peticións feitas por STAJ o Comité de Saùde Laboral, no Edif. xudicial de Santiago queda pendente as humidades que están intentando arranxar.