miércoles, 22 de marzo de 2017

Devolución do CAT na nómina de marzo.

Onte a última hora falamos coas habilitacións e confirmáronos que nesta nómina que imos cobrar a final de mes se recupera a totalidade do Complemento Autonómico Transitorio (CAT) para os Tramitadores e Xestores que teñan o CAT ordinario de 431 euros, que son a quen lles quitaron tódolos meses 9 e 24 euros respectivamente, pois os que traballan nos Servicios de Apoio, nos Servicios Comuns de Notificacións e nos Imelgas  o teren un CAT que supera os 431 euros non lles quitaban nadames a mes, solo nas extras.
Aparte da recuperación total do CAT devolvennos as cantidades que nos descontaron nos meses de xaneiro e febreiro, cantidades que rondan os 18 euros para os Tramitadores e os 48 para os Xestores. 
Non vimos ningunha nómina de momento, pero asegurannos que a devolución ben perfectamente reflexada na nomina e que é doado buscala e comprobala.
Veremos si é así !!!!