viernes, 27 de enero de 2017

STAJ pide a convocatoria urxente do Comité de Seguridad e Saúde Laboral

STAJ solicita á DXX a convocatoria do Comité de Seguridad e Sáude Laboral o máis axiña posible entre outras cousas porque, este sindicato ten cuestións importantes que expor en materia de avaliación de riscos psicosociais ao coñecer que se producen nalgunhos xulgados situacións presuntamente anómalas que xeran problemas no bo funcionamento dalgúns Centros de Traballo, así como, requirir información do resultado das xa practicadas como é o caso de IMELGA DA CORUÑA ou que aínda non se efectuaron a pesar do tempo transcorrido (Xulgado de Instrución de Ordes ) sen esquecer, está claro, a presentación da proposta de PROTOCOLO CONTRA O ACOSO LABORAL para o seu posterior debate e aprobación.