lunes, 2 de mayo de 2016

Consulta da Nómina

Dende o día de hoxe, calquera consulta ou incidencia observada relativa á nómina deberá formularse a través de correo electrónico ás respectivas habilitacións. 

Habilitación de A Coruña: servizo.xustiza.coruna@xunta.es 
Habilitación de Lugo: nominas.xustiza.lugo@xunta.es 
Habilitación de Ourense: nominas.presidencia.ourense@xunta.es 
Habilitación de Pontevedra: servizoxustiza.vi@xunta.es