martes, 21 de junio de 2022

Substitucións . Novos avisos de desocupación

Saíu publicada, con data do 21/06/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

Destinatarios/as

Persoal dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con destino definitivo en órganos radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Postos de traballo ofertados

Os relacionados no Anexo I, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

Solicitudes

1. Mentres non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán, as solicitudes deberán ser presentadas a traves da https://sede.xunta.gal/portada mediante a modelo solicitude xenérica co código PR004A

3. Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral.

4. O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles (22 23, 27 de xuño) dende a publicación da presente resolución.

Podes ver toda a información premendo nesta