jueves, 23 de julio de 2020

O Congreso aproba o proxecto de lei para evitar o colapso dos tribunais tras a pandemia
A Comisión de Xustiza do Congreso dos Deputados aprobou este martes, cunha ampla maioría, o proxecto de lei para evitar o colapso da Xustiza tras o parón provocado polo estado de alarma decretado pola pandemia do coronavirus e ante a avalancha de asuntos que se prevén coa reactivación dos xulgados e tribunais. O texto será remitido ao Senado para que conclúa a súa tramitación e sexa aprobado definitivamente.

Entre as medidas que acordaron a maioría dos partidos inclúese deixar sen efecto una das que máis críticas suscitou entre os operadores xurídicos, entre eles avogados e procuradores, como é habilitar do 11 ao 31 de agosto para todas as actuacións xudiciais, xa que se tratan dunha competencia atribuída do Consello Xeral do Poder Xudicial.


O  grupo socialista  defendeo   a necesidade de que os prazos previstos para a celebración de xuízos telemáticos, a limitación ao acceso ás salas de vistas, a atención ao público ou a dispensa de uso de  togas vaia máis aló do establecido (tres meses despois da finalización do estado de alarma) e prolónguese polo menos un ano, segundo destacan na exposición de motivos da emenda aprobada e outras presentadas.

PREMA AQUI PARA VER A NOTICIA

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras