viernes, 7 de febrero de 2020

sustituciones entre titulares

No dia de hoxe sae publicada a RESOLUCIÓN do Director Xeral de Xustiza do 7 de febreiro de 2010, pola que se convocan postos para a su provisión temporal mediante o sistema de substitucións entre persoal dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con destino definitivo en órganos na comunidade autónoma Galega.
Mentres no se habilite a opción de solicitude a través de OPAX,  as petición deberán ser cubertas conforme a anexo II bis  (solicitud de substitucións entre titulares) dispoñible na intranet.
O prazo de presentación das solicitudes será de TRES DIAS HABILES dende a  publicación da resolución  (10,11 e 12 de febreiro de 2020)
Publicados novos avisos de desocupación de postos que se oferyan para a súa cobertura 

Prazas desocupadas para a Provincia de A CORUÑA
  • Secretaria de Goberno TXJ..............C. TRAMITACIÓN (Licencia por enfermidade)
  • Secretaria de Goberno TSJ............. C. TRAMITACION (vacante)
  • Sala do Social TSJ........................... C. AUXILIO (licencia por enfermidade)
  • Sala do Social TSJ........................... C.TRAMITACION (comisión de servizo)
  • Mixto nº 1 de ORTIGUEIRA............. C. AUXILIO (vacante)
  • Mixto nº 1 de NOIA........................... C. TRAMITACION (licencia)
  • X.PAZ SALVATERRA D MIÑO......... C. AUXILIO (vacante)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.