martes, 4 de febrero de 2020

Adxudicacións das comisións de servizo

Na páxina web da Consellería de Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza, acaban de publicar a resolución pola que se resolve a convocatoria en comisións de servizo de postos vacantes de nova creación.

Enlace Consellería

Resolución do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 25 de novembro de 2019.

Nota informativa para o persoal adxudicatario con destino noutra comunidade autónoma

Documentación e trámites necesarios

Persoal procedente de fóra da comunidade autónoma de Galicia

Deberán achegar a Xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación (fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (personais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e tarxeta de MUGEJU.

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.
  • Fotocopia do DNI
  • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
  • Certificado de haberes
  • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos.
  • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares na Administración da que procedan. A certificación deberá de indicar os días xa desfrutados con cargo ao 2020.
  • Modelo 145 (IRPF)

Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Xustiza,
Praza de Luís Seoane, s/n,
Edificio Administrativo Monelos,
15008 A Coruña.
Tfno. 981 184 472 / 981 184 456

Xefatura Territorial de Lugo
Servizo de Xustiza,
Rolda da Muralla, nº 70,
27071 Lugo.
Tfno. 982 294 308 / 982 294 360

Xefatura Territorial de Ourense
Servizo de Xustiza,
Paseo da Habana, nº 79,
32004 Ourense.
Tfno. 988 386 408

Delegación Territorial de Vigo
Servizo de Xustiza,
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 4º andar,
36201 Vigo (Pontevedra).
Tfno. 986 817 716 / 986 817 788
 


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.