lunes, 6 de mayo de 2019

STAJ solicita persoal de reforzo para o Xulgado de Violencia en Ribeira


En visita recente á localidade de Ribeira, puidemos confirmar o que varios anos levan manifestando os funcionarios alí destinados, e que por parte deste sindicato non podemos seguir tolerándoo.

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 3 da devandita localidade é o que ten asumidas as competencias en procesos de violencia de xénero. O persoal deste xulgado desde a súa creación no ano 1997 non se modificou, componse de 2 xestores, 3 tramitadores e 2 auxilios. Hai que manifestar que os casos de violencia sexista nesta zona son moi elevados, e que segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, cada dous días preséntase unha denuncia en Ribeira por malos tratos no ámbito doméstico.

O persoal deste xulgado tiña dúas prolongacións de xornada para tentar mitigar dalgún modo o gran número de asuntos que soportan, desde hai varios anos estas prolongacións non se autorizan, sen saber o motivo.

O número de asuntos do Xulgado de Instrución nº 3 segue crecendo ano tras ano, sendo públicas as estatísticas que así o demostran, tanto a nivel nacional como autonómico.

Hai que poñer de manifesto e debe ser valorado o esforzo persoal dos funcionarios que alí traballan desde hai anos, e que moitos deles traballan polas tardes sen remuneración adicional, para poder facer fronte á excesiva carga de traballo que soporta este órgano xudicial.

Por todo o exposto, SOLICITAMOS que se autoricen por parte da DXX o nomeamento dun reforzo do corpo de tramitación, ou na súa falta, sexan concedidas dúas prolongacións de xornada para o xulgado de primeira instancia e instrución nº 3 de Ribeira.

VER ESCRITO PRESENTADO
 
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.