viernes, 10 de mayo de 2019

Programa anual de vacacións 2019

 A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2019 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.

 DURACIÓN: 22 días hábiles.
- 15 anos de servizo...................23 días hábiles.
- 20 anos de servizo...................24 días hábiles.
- 25 anos de servizo...................25 días hábiles.
- 30 anos de servizo ou máis.......26 días hábiles.
Ditos días poderán gozarse dende o día seguinte ao do cumprimento dos correspondentes anos de servizo.

SOLICITUDE E PRESENTACIÓN:


De acordo co artigo 12 da Resolución do 12 de febreiro pola que se ditan instrucións relativas ao uso da tarxeta de identificación persoal, ao control do cumprimento da xornada e horarios de traballo e mais á tramitación das solicitudes de vacacións, permisos e licenzas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, as solicitudes tramitaranse obrigatoriamente a través da oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX) e asinaranse electronicamente, pasando a estar dispoñibles na bandexa do superior xerárquico para o seu informe e validación.

As vacacións gozaranse dentro do ano natural e ata o día 31 de xaneiro do ano seguinte.


A planificación das vacacións anuais realizarase distinguindo dúas tempadas:
TEMPADA “A”:
Do 01/07/2019 ata o 30/09/2019.
Semana Santa: do 15/04/2019 ata o 21/04/2019.
Nadal: do 23/12/2019 ata o 06/01/2020.
TEMPADA “B”:
Do 07/01/2019 ata o 14/04/2019.
Do 22/04/2019 ata o 30/06/2019.
Do 01/10/2019 ata o 22/12/2019.
Do 07/01/2020 ata o 31/01/2020.
Prazo de presentación
As solicitudes deberán presentarse no servizo nos seguintes prazos ordinarios:
- Para vacacións durante a tempada “A”:
- As vacacións de verán solicitaranse ata o 31 de maio, as de Nadal ata o 15 de decembro.
- Para vacacións durante a tempada “B”:
- Ata o día 15 do mes anterior ao do gozo das vacacións.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.