miércoles, 3 de abril de 2019

Ultimo chamamento de persoal interino

No día de hoxe saíron publicadas no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

PONTEVEDRA

XDO.PR.INST.E INSTR.N. 1 CALDAS DE REIS  - CTPA

XDO.PR.INST.E INSTR.N. 3 TUI     - CTPA

XDO.PRIM.INST.N. 5 PONTEVEDRA   - CTPA

FISCALIA DE AREA VIGO  - CAX

XDO.PRIM.INST.N. 3 VIGO     - CAX

XDO.CONT-ADTVO. N.1 PONTEVEDRA  - CAX

A CORUÑA

XDO.PRIM.INST.N. 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA  - CTPA

FISCALIA PROVINCIAL A CORUÑA   - CTPA

XDO.PRIM.INST.N. 4 A CORUÑA         CTPA                                                                                                                                                                  
XDO.PR.INST.E INSTR.N. 2 NOIA             CTPA                                                                                                                                                             
XDO. INSTRUCION N. 8 A CORUÑA        CTPA                                                                                                                                                                 
XDO. MERCANTIL N. 1 A CORUÑA           CTPA                                                                                                                                                               
XDO. DO PENAL N. 5 A CORUÑA              CTPA                                                                                                                                                             
XDO.PRIM.INST.N. 1 A CORUÑA                 CTPA                                                                                                                                                           
XDO. DO PENAL N. 4 A CORUÑA                CTPA                                                                                                                                                           
DECANATO A CORUÑA                                CTPA                                                                                                                                                     
DECANATO PR.I/I. BETANZOS                   CAX                                                                                                                                                           
XDO. DE PAZ NEDA                                          CAX                                                                                                                                             
XDO. DE PAZ ZAS                               CAX                                                                                                                                                       
XDO. DE PAZ BOIRO                         CAX

                                                                                                                                                           
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.