miércoles, 29 de marzo de 2017

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- Xulgado Mercantil nº 1 de A Coruña
   Corpo de Tramitación
- Xulgado Instrución nº 3 de A Coruña
   Corpo de Auxilio
-Xulgado Primeira Instancia nº 3 Santiago de Compostela
   Corpo de Auxilio
-Xulgado mixto nº 1 de Ordes
   Corpo de Auxilio
-Fiscalía Santiago de Compostela
   Corpo de Auxilio

PONTEVEDRA

- Xulgado mixto nº 3 de Vilagarcia de Arousa
   Corpo de Xestión
- Xulgado mixto nº 1 de Cangas
   Corpo de Tramitación
- Xulgado mixto nº 2 de Cambados
   Corpo de Tramitación
- Xulgado mixto nº 2 de Redondela
   Corpo de Tramitación
- Xulgado mixto nº 2 de O Porriño
   Corpo de Auxilio
- Fiscalía de Vigo
  Corpo de Tramitación