viernes, 3 de marzo de 2017

Substitucións

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares.
As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Xulgado: Xulgado do Social 2 de Vigo

Corpo: Xestión

Prazo: 6, 7 e 8 de marzo