miércoles, 25 de enero de 2017

Substitución entre titulares

No día de hoxe saíron publicadas as seguintes substitucións para  a súa cobertura entre titulares:

XULGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO.  1 DE PONTEVEDRA
CORPO: AUXILIO (licencia por enfermidade)

XULGADO MIXTO 1 DE PORRIÑO
CORPO: XESTIÓN (vacante)
Prazo: 26,27 e 30 de xaneiro