miércoles, 8 de junio de 2016

Devolución do CAT que nos quitaron en xaneiro e febreiro de 2013.

Hoxe publicase no DOG a RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación do Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO., CSIF e UGT para a extensión do dereito a percibir o concepto retributivo adicional do artigo 12.3 da Lei 14/2006 na parte proporcional á prestación de servizo do 1 de xaneiro ao 28 de febreiro de 2013.

Este Acordo debe converterse en Lei aprobada polo Parlamento galego para que se poida aplicar.
Ver Resolución no DOG