miércoles, 22 de junio de 2022

Persoal interino: prazas autorizadas

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

PETICION

DATA

CÓDIGO

CORPO

PROVINCIA

ÓRGANO XUDICIAL

CORPO

DURAC.

DESOC.

DATA INICIO

DESOCUPACIÓN

MOTIVO

12319

21/06/2022

302

A CORUÑA

IMELGA. SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DE FERROL

MF

15

07/06/2022

LIC. ENFERMIDADE

12321

21/06/2022

708

A CORUÑA

FISCALÍA PROVINCIAL A CORUÑA

CTPA

21

01/06/2022

LIC. ENFERMIDADE

12306

15/06/2022

601

A CORUÑA

XDO. INSTRUCCIÓN N. 2 FERROL

CXPA

22

31/05/2022

LIC. ENFERMIDADE

12290

10/06/2022

701

A CORUÑA

XDO.PRIM.INST.N. 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CTPA

13

09/06/2022

LIC. ENFERMIDADE

12286

10/06/2022

702

A CORUÑA

XDO.MIXTO N. 3 RIBEIRA

CTPA

14

08/06/2022

LIC. ENFERMIDADE
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras