lunes, 2 de mayo de 2022

Adxudicación de prazas ofertadas mediante sustitución entre titulares

Publicóuse na intranet , a Resolución da DXX  pola que se resolve a última convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución.

Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

Xdo 1ª Instancia n. 3 A Coruña

Motivo da desocupación: Excedencia Corpo: CXPA

Deserta

Xdo. 1ª Instancia n. 3 A Coruña

Motivo da desocupación: Comisión de servizo. Corpo: CXPA

Deserta

Xdo.1ªInstancia n.1 Ferrol

Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade.Corpo : CTPA

Sen peticions

Decanato PR.I./I. Santiago de Compostela

Motivo da desocupación: Comisión de servizos. Corpo: CXPA

Adxudicatario/a: Lourdes.G.U

Localidade de destino do/a adxudicatario/a: Santiago de Com Corpo: CAX

Data de inicio da substitución: 05/05/2022

Xdo 1ª Instancia e Instrución n. 3 Betanzos

Motivo da desocupación: Excedencia Corpo: CXPA:

Deserta

Xdo. do Penal n. 2 Lugo

Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

Sen peticións

Xdo. 1ª Instancia e instrución n. 1 Sarria

Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

Sen peticións

Xdo. 1ª Instancia e instrución n. 1 Verín

Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CXPA

Sen peticións

Xdo. 1ª Instancia e instrución n. 2 Ponteareas

Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

Sen peticións

Xdo. 1ª Instancia e instrución n. 1 Tui

Motivo da desocupación: Licenza por paternidade Corpo: CTPA

Sen peticións

Xdo. 1ª Instancia e instrución n. 1 Vilagarcía de Arousa

Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CXPA

Adxudicatario/a: Eva.B.P.

Localidade de destino do/a adxudicatario/a: Vilanova de Arousa Corpo: CTPA

Data de inicio da substitución: 05/05/2022


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras