miércoles, 4 de mayo de 2022

Últimos chamamentos de persoal interino

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

 

OURENSE

Xulgado de 1ª Instancia e instrución nº 1 de Verín- Corpo de Xestión PA

A CORUÑA

 Logo de estudar as peticións de interinos desta semana, autorízanse as seguintes mediante chamamento telefónico/SPEG por falta de ratio para publicar en OPAX:


 


 

PONTEVEDRA

Este mércores  4 de maio  non foi posible a publicación a través do OPAX das  prazas  ofertadas dos corpos de tramitación procesual e administrativa por non existir a ratio de dúas persoas por praza ou non haber persoas disponibles nas bolsas. 

As prazas ofertadas son:


A estas prazas hai que engadir a a praza autorizada o 27 de abril de 2022 de AUXILIO XUDICIAL para o Xulgado de primeira instancia e instrucción nº 1 de Ponteareas que quedou sen cubrir a semán pasada.

LUGO.

Hoxe autorizaron tres prazas de tramitación. Unha para Instrución núm. 1 de Lugo, outra para o Penal núm. 2 e a última para o Xulgado de Sarria.

 

En bolsa temos disponibles unha tramitadora e dous auxilios. A tramitadora escolleu a praza de Instrución núm. 1.

 

Das dúas auxilios ás que se lles ofertou a praza de xeito voluntario, una aceptou a praza do Penal 2 e a outra rechazou a que quedaba que é a de Sarria, polo que para a súa cobertura teremos que acudir ao SPEG.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras