martes, 13 de julio de 2021

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL 2021: Listaxes provisionais

Na Comisión de Acción Social 2021 celebrada no día de hoxe, aprobáronse as listaxes provisionais quedando repartidas da seguinte maneira:

-133 solicitudes presentadas correspondentes a 142 beneficiarios.

-126 concedidas provisionalmente correspondentes a 134 beneficiarios.  

-7 denegadas provisionalmente respecto a 8 beneficiarios.

A intención da DXX e publicar a RESOLUCION das listaxes provisionais no DOG nun prazo aproximado dunha semana ou quince días Cada interesado deberá comprobar a súa inclusión ou exclusión a través da OPAX.

As persoas interesadas terán un prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG para formular as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional.

Así mesmo estímase que o pago se realice sobre outubro ou novembro deste ano


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras