martes, 13 de julio de 2021

CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE: 16 XULLO 2021

Logo das distintas e reiteradas peticións que dende STAJ temos remitido á DXX a fin de que se convoque o Comité de Seguridade a Saúde de Xustiza convócanos a reunión para o próximo día 16-07-2021 ás 10:30 horas coa seguinte orde do día:

·         Información Covid 19

·         Información Cidade da Xustiza de Vigo

Xunto coa presente convocatoria, achégase información respecto de:

Avaliación de riscos, plans de acción e medidas emerxencia (dende abril 2021)

Adaptacións de postos e adscricións por motivos de saúde (dende abril 2021)

Accidentes de traballo e enfermidades profesionais (dende abril 2021)


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras