martes, 12 de enero de 2021

Orzamentos Xerais do Estado 2021: Salario, xubilación e cotizacións sociais

Na Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, no seu capítulo I, artigo 18, establécese que as retribucións do persoal ao servizo do sector público experimentarán un incremento do 0,9% respecto dos vixentes ao 31 de decembro de 2020. Este incremento aplícase a todos os conceptos salariais, tanto retribucións fixas como complementarias.

De igual forma, no mesmo capítulo I, artigo 35, establece a revalorización das pensións abonadas polo sistema da Seguridade Social, así como de Clases Pasivas, que se revalorizarán en 2021 con carácter xeral un 0,9%.

Pola súa banda, o artigo 120 establece que a contía das cotizacións sociais (MUGEJU e Clases Pasivas) que nos descontan da nómina, increméntanse tamén un 0,9%. É dicir, o importe da cota de dereitos pasivos (xubilación) e o importe da cota correspondente a MUGEJU, increméntase nun 0,9%.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras