lunes, 3 de febrero de 2020

Publicación das adxudicacións das comisións de servizo de prazas de nova creación.

Comunícase que o vindeiro 03/02/2020, está prevista a publicación na intranet de Xustiza e na Páxina Web da Conselleria, da Resolución pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 25 de novembro de 2019.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.