jueves, 6 de febrero de 2020

Comisións de servizo: corrección de erros

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de publicar na páxina web da Consellería a seguinte corrección de erros das prazas adxudicadas en comisión de servizos adxudicadas onte: 

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 25 de novembro de 2019. 


O 4 de febreiro de 2020 publicáronse na intranet da Dirección Xeral de xustiza e no sitio Web da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza as seguintes listaxes:

-Listaxe de postos vacantes de nova creación adxudicados en comisión de servizos (Anexo I).

-Listaxe de persoas solicitantes admitidas non adxudicatarias, por orde de puntuación (Anexo II) 

-Listaxe de persoas excluídas e causa de exclusión (Anexo III). 
De conformidade co disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas que permite a estas rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos, e advertidos erros no Anexos I e II da Resolución do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, cómpre corrixilo coa publicación dos anexos correctos. 

Preme aquí para acceder á resolución completa

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.