miércoles, 20 de abril de 2016

Concurso de traslado. Listado actualizado prazas en Galicia

A continuación publicamos o listado actualizado de prazas vacantes en Galicia remitido a este sindicato pola Dirección Xeral de Xustiza,  para o vindeiro concurso de traslados 2016 dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza. 
Vacantes
Tal e como pedira este sindicato incorporáronse algúnhas vacantes máis das provisionais, lástima  que os reforzos que solicitamos e as prazas na Secretarias de Coordinación non se incluiran nesta listaxe.