jueves, 23 de junio de 2022

Implantación do expediente electrónico: STAJ solicita formación previa, máis e mellores medios e a implicación de todos os Corpos que traballan na Admón de Xustiza

Ante a vindeira implantación nos xulgados galegos do expediente xudicial electrónico STAJ considera de vital importancia para a súa posta en marcha que se conte cos traballadores por medio dos seus representantes sindicais e se nos convoque a unha reunión, previa á implantación, onde se nos informe, se nos escoite e se nos permita proponer e negociar melloras ao proceso de cambio do soporte papel a soporte dixital,  que vai a supor un cambio  trascendental na forma e nas condicións do traballo na Adminsitración de Xustiza de Galicia.

Dende STAJ queremos propor a dirección xeral de Xustiza melloras, que cremos necesarias se adopten de xeito previo a implantación do expediente electrónico e que van dirixidas a formación previa dos traballadores/as, a mellorar os medios técnicos e dixitais co que conta a Administración de Xustiza, e a mellorar a pouca ou nula participación, no eido da xustiza dixital,  de algunhas persoas dos corpos de letrados, xuices e fiscais.

 En relación ao anterior propoñemos:

-. Formación practica e previa á implantación aos funcionarios/as de todos e cada un dos xulgados de Galicia e durante a xornada laboral, se non fose posible antes do 1 de septembro, que o dúbidamos, que se susupenda a data ata que se forme a todólos funcionarios/as.

-. Mellora dos medios de escaneo (máis escáneres, máis potentes e rápidos).

-. Mellora dos sistemas procesuais: reducir os pasos manuais que ten que facer o funcionario á mínima expresión no relativo á itineración de procedementos, facilitar que os NIG asignados absorban todo o derivado dese procedemento de forma automática.

-. Integración total de Minerva cos demáis sistemas TIC aplicables á xustiza.

-. Que dende a Dirección Xeral de Xustiza se solicite ao Consello Xeral do Poder Xudicial, a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Secretaria de Goberno do TSXG, Fiscalía Superior do TSXG para que se dicten as ordes e instruccións  pertinentes para obrigar a utlización completa do medios electrónicos e do expediente dixital   segundo a Ley  18/2011, de 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías e da información e da comunicación na Administración de Xustiza  a todos os axentes implicados neste cambio, non só para o persoal dos corpos xerais das oficinas, esa obriga debe incluir aos LAJ,  tamén aos Fiscais, Xuices e Maxistrados, corpos nos aínda quedan algunhas persoas que obrigan aos funcionarios a imprimir os expedientes en papel e seguen facendo resolucións manuscritas.

Ver xustificante da solicitude enviada á DXX

 STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras