martes, 11 de enero de 2022

STAJ SOLICITA ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN AUTOFIRMA

Tras varias queixas recibidas por varios compañeiros/ as en relación a que non funcionaba a aplicación AUTOFIRMA, remitimos escrito ao CAU a fin de solucionar os problemas derivados pola falta da actualización á última versión.

ESCRITO REMITIDO AO CAU:

Poñémonos en contacto con vostedes para facerlles chegar a problemática existente que nos trasladaron algúns compañeiros/ as de xustiza en relación á actualización da versión autofirma para poder realizar os trámites correspondentes vía asina electrónica.

Segundo se nos comunicou, a devandita aplicación de firma electrónica está desactualizada de forma xeral en toda a administración de xustiza, non podendo realizar ningún trámite ata que se actualice á última versión.

É urxente e necesario que dita actualización se realice de forma xeral e sen solicitude previa de cada funcionario/a.

Por todo iso, desde o STAJ solicitamos que se proceda de oficio polo CAU á actualización da última versión da aplicación AUTOFIRMA.

Xustificante de presentación

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras