viernes, 1 de octubre de 2021

SUBSTITUCIÓNS: NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓNS

As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.


Postos de traballo ofertados:  Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular e son as seguintes:


  • Xdo. do Social n. 4 Santiago de Compostela Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA

  •  Xdo. do Social n. 4 Santiago de Compostela Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

  •  Xulgado 1ª Instancia e Instrución n. 1 Malpica de Bergantiños Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CAX

  • Xulgado Instrución n. 3 Lugo Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  • Xulgado 1ª Instancia n. 1 Ourense Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  •  Xulgado 1ª Instancia n. 5 Pontevedra Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  • Xulgado Instrución n. 2 Pontevedra Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA

  • Decanato Vigo Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

  • Xulgado 1ª Instancia e Instrución n. 2 O Porriño Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

  • Xulgado 1ª Instancia e Instrución n. 1 Redondela Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

PRAZO DE SOLICITUDES: (4, 5 e 6 de  outubro de 2021).STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras