miércoles, 21 de julio de 2021

Nomeamento de persoal interino

Fóron aprobados os seguintes nomeamentos


XESTIÓN

-Social 2, Ferrol, por enfermidadeREFORZOS


-TRAMITACIÓN

Mixto 1 de Ribeira


-AUXILIO

Decanato  Coruña


-AUXILIO
 Xulgado mixto 1 de Verín. Vacante
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras