miércoles, 21 de abril de 2021

Interinidades: autorización de prazas


As prazas autorizadas e comunicadas pola DXX para chamamentos de persoal interino son as seguintes, relacionadas por provincias:

A CORUÑA

Xdo. do Social nº 6 de A Coruña- CAX- Desocupado por comisión de servizos

Xdo. Primeira Instancia nº 4 de A Coruña - CAX- Desocupado por comisión de servizos


1ª instancia Nº 3 - A Coruña CXP      enfermidade


TRAMITACIÓN

-1ª Instancia N3,                comisión de servizos


-S.C. atención a  cidadanía            substitución          


-mixto Arzúa                       substitución

LUGO

Xdo. Primeira Instancia e Instrución nº 1 de Becerreá - CAX- Desocupado: fai unha substitución noutra. 

Xdo. Social nº 1 de Lugo - CTPA.


PONTEVEDRA

Xdo. Primeira Instancia nº 9 de Vigo -  CTPA - Comisión de servizos do/a titular


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras