jueves, 14 de junio de 2018

Xestión promoción interna: Valoración provisional de méritos

Na página web do Ministerio de Xustiza publicouse o acuerdo de 12 de junio de 2018 do Tribunal Calificador Único do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Xestión, convocado por Orde JUS/930/2017, promoción interna, polo que se aproba a valoración provisional de méritos da fase de concurso e ábrese un prazo de dez días hábiles para alegar rectificacións.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.