jueves, 14 de junio de 2018

OPOSICIÓNS 2017: TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA QUENDA LIBRE. NOTA DE CORTE

Publicouse a Resolución do Tribunal  calificador único polo que se fai público a nota mínima para superar o primeiro exercicio no proceso selectivo ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre.

Así mesmo, resólvense as impugnacións expostas, publícanse os persoais definitivos de respostas correctas e convócase aos opositores que superaron a nota mínima para a realización do segundo exercicio que terá lugar, previsiblemente o próximo 30 de xuño.


A nota de corte por ámbitos territoriais é:

ÁMBITO TERRITORIAL
SISTEMA GENERAL
RESERVA DISCAPACITAD0S
Andalucía
90,75
76,25
Canarias
87,25
68,75
Comunidad valenciana
88,75
76,25
Madrid
88,00
73,25
Navarra
88,00
75,00
País Vasco
87,00
76,25
Ministerio de Justicia
87,75
74,25


Tal como disponse nos puntos Cuarto e Quinto da Resolución:

Cuarto. Os opositores que non alcancen a puntuación mínima de 20 puntos na segunda proba deste primeiro exercicio terán a consideración de non aptos e non serán convocados ao segundo exercicio.

Quinto. Por Acordo deste Tribunal, faranse públicas as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial que alcanzaron ditas puntuacións, con indicación da puntuación obtida e procederase a convocarlles á realización do segundo exercicio que terá lugar, previsiblemente, o próximo 30 de xuño, nos lugares e horas que se establezan.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.