viernes, 10 de enero de 2020

EGAP: RESOLUCIÓN de 19 de decembro de 2019 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2020

O Plan de formación da EGAP recolle as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos ( PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).
Esta Resolución da publicidade aos cursos de formación aprobados pola EGAP para toda a Administración da Xunta de Galicia, incluida a Administración de Xustiza, de momento non hai que solicita-los cursos, a convocatoria co prazo para pedir cada un deles se publicará en breve, xa vos informaremos. 
RESOLUCIÓN

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.