miércoles, 22 de enero de 2020

Substitución entre titulares

Hoxe sae publicada a Orde do Director Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución entre titulares dos corpos xerais o servizo da Administración de Xustiza con destino definitivo en Organos radicados en Galiza.
Mentras non se habilite a opción na Opax as petición faránse  conforme o anexo II de Orde é estará dispoñible na Intranet e deberanse presentar por correo electrónico  a seguinte dirección:  servicio.persoal.xustiza@xunta.gal ou fax o num.  981546222.
O prazo de presentación será de TRES DIAS  hábiles dende a publicación da resolución. (23, 24 e 27 de xaneiro de 2020)

PROVINCIA DA CORUÑA
  •  Audiencia Provincial  ( Sección 2ª) ..............corpo  AUXILIO por vacante
  • Xulg. do Mercantil nº  1...... .....................corpo de  AUXILIO por vacante 
  • Xulg. de 1ª Instancia e Instrucción nº  2 de  Corcubion........corpo AUXILIO (Liberacion sindical)
  • Xulg. de Paz de Larecha.......................corpo de XESTION por vacant
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
  •  Xulg. de Menores................. corpo de TRAMITACION licencia por enfermidade
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.