lunes, 22 de julio de 2019

Nomeamento interinos

Comunícannos da Delegación da Coruña que había dúas prazas de auxilio, fiscalía A Coruña e social 2 Santiago que había que cubrir mediante oferta ao SPEG. A praza da fiscalía foi cuberta por un tramitador recén incorporado a bolsa como dispoñible e aceptou a praza como auxilio.

A praza de auxilio para o xulgado do social 2 de Santiago de Compostela, foi cuberta mediante oferta ao SPEG.

Asemade da Delegación de Vigo infórmannos de que, ante a ausencia de persoal dispoñible nas bolsas de persoal interino dos corpos de auxilio xudicial e tramitación procesual e administrativa, procederase á selección das persoas candidatas propostas polo Servizo de Emprego Público de Galicia para cubrir os postos autorizados a semana pasada que a continuación se relacionan:
             
DECANATO SCNEE PONTEVEDRA - CTPA
XDO. VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº1 VIGO - CTPA
XDO. DO SOCIAL NÚM. 4 VIGO -               CAX
XDO. INSTRUCION Nº8 VIGO - CAX
XDO. PRIM. INST. E INSTR. Nº 3 O PORRIÑO  - CAX
AUD. PROV. SECCION 4 PONTEVEDRA -                 CAX


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.