lunes, 10 de junio de 2019

Permisos retribuídos Eleccións Sindicais 19 de xuño

Lembrámosvos os permisos retribuídos dos que podedes gozar o día das eleccións a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia, que exerzades o dereito de voto o vindeiro día 19 de xuño.

MESA ELECTORAL
PERMISOS
MESMO LOCAL OU EDIFICIO
2 HORAS CONTINUADAS
MESMA LOCALIDADE PERO DISTINTO LOCAL OU EDIFICIO
3 HORAS CONTINUADAS

EN DISTINTA LOCALIDADE
4 HORAS CONTINUADAS ou do tempo maior indispensable naqueles casos en que as circunstancias así o impoñan.

COMPOÑENTES DAS MESAS, APODERADOS E INTERVENTORES
Gozarán dun permiso retribuído de xornada completa no día da votación e dunha redución de cinco horas na xornada de traballo do día inmediatamente posterior.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.