jueves, 16 de mayo de 2019

STAJ esixe á DXX a listaxe de prazas vacantes para o concurso de traslados


A día 16 de maio, a DXX aínda non nos deu traslado a ningunha organización sindical da listaxe de prazas vacantes que se van a ofertar no concurso de traslados este ano en Galicia.
Vémonos na obrigación de presentar o seguinte escrito, xa que, outros anos esta relación de prazas xa se remitiu en meses anteriores. Canto máis tarde envíense estas prazas ao Ministerio de Xustiza, máis se atrasará o concurso de traslados do ano 2019.
É importantísimo que esta listaxe de prazas a ofertar no concurso deste ano sexa remitido canto antes para poder comprobar se faltan prazas a ofertar, sendo un trámite previo o traslado aos sindicatos antes da súa remisión a Madrid.
É necesario ademais que a DXX remítanos unha listaxe cos reforzos existentes a día de hoxe para poder comprobar cales deben de ser consolidados e ofertados no presente concurso de traslados.
Por todo o anterior, SOLICITAMOS, que de forma URXENTE sexan remitidos pola DXX ás organizacións sindicais as listaxes de prazas vacantes para a publicación do concurso de traslados deste ano.

Ver presentación escrito 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.