miércoles, 22 de mayo de 2019

Convocado polo sistema de libre designación o posto de secretario/a do Fiscal xefe provincial en A Coruña

Publicado no DOG a convocatoria polo sistema de libre designación do posto de Secretario/a do Fiscal Xefe Provincial de A Coruña.
Presentaciónquince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II,  unindo á petición un curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos que aleguen.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.