martes, 30 de abril de 2019

CONCURSO DE TRASLADOS 2019

Ante o retraso nos trámites do concurso de traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auilio neste ano 2019, o Sindicato de Traballadores/as da Administración de Xustiza (STAJ) presentou escrito ante o Ministerio de Xustiza amosando o malestar do colectivo do persoal de xustiza solicitando que se inicien os tramites a ser posible antes de que remate o mes de maio.

O artigo 44.1 do Regulamento de Ingreso sinala que os concursos de traslados convocaranse dentro do primeiro trimestre de cada ano natural. Este artigo nunca se cumpre, ata o punto de que é costume que se convoque no segundo, ou mesmo no terceiro  trimestre o ano (como ocorreu no ano 2018).

Este ano 2019 atopámonos que, a día de hoxe,  nin as  CCAA con competencias asumidas, nin o Ministerio no seu ámbito  fixeron pública a listaxe provisional de prazas que se poden ofertar no concurso deste ano.

Este atraso causa prexuízos ao colectivo de funcionarios de Xustiza, tanto persoais como familiares, e especialmente este ano 2019 no que aqueles compañeiros ingresados na última promoción, que están en excedencia noutros Corpos, poderían concursar nese Corpo en excedencia e achegarse aos seus respectivos lugares de orixe.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.