martes, 4 de diciembre de 2018

Substitucións entre titulares

As prazas ofértanseconxuntamentepara a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operarán os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.
Prazo de presentación de solicitudes: 05, 07 e 10 de decembro de 2018


PRAZAS 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.