viernes, 26 de octubre de 2018

STAJ en contra da modificación do artigo 521 da LOPX


  • Pendente aínda da aprobación polo Pleno do Congreso, o novo texto do  art. 521 unificará os centros de destino, de modo que só haberá un por municipio.
  • STAJ rexeita  taxantemente esta modificación da  LOPJ, que atenta gravemente contra os dereitos dos funcionarios de Xustiza, no permitiremos este flagrante ataque ás nosas condicións laborais.  

  Nunha manobra na cal a maioría de Grupos Políticos desatenderon as reclamacións de todos os funcionarios, e tras meses de negociacións entre eles, nada transparentes, nas que aos sindicatos ocultóusenos a realidade e mesmo mentido descaradamente, como así fixo o propio Ministerio de Xustiza –que asegurou hai pouco que as emendas non serían aceptadas-, finalmente na Comisión de Xustiza do día 24 de outubro aprobouse, co voto favorable de todos excepto do Grupo Cidadáns, o groso das emendas presentadas polo PP á Proposición de Lei para a modificación da Lei Orgánica do Poder xudicial. Tristemente, o único positivo que tiña esta reforma, que era a recuperación plena do permiso de asuntos particulares, viuse enturbado pola aprobación dunha modificación lexislativa que pon en serio risco a mobilidade voluntaria e a libre elección dos postos de traballo. 

Lembremos que esta reforma pode supoñer, ademais da existencia dun só centro de destino por municipio, outros retrocesos nos nosos dereitos, como:

- Incertidume na percepción de retribucións complementarias.
- Incertidume na asignación de funcións e tarefas.
- Incertidume na determinación dos postos de traballo.
- Mobilidade funcional dentro do municipio.
- Competencia do Ministerio de Xustiza para a imposición de sancións por faltas tales como a desobediencia a ordes superiores (en lugar das CCAA con competencias asumidas)
- Cesamento dos interinos de reforzo unha vez transcorridos 6 meses, en todo caso, pero sen acordar a creación definitiva desa praza se realmente é necesario obxectivamente.
- Prohibición de nomear persoal adicional cando se nomeen xuíces de reforzo. 

Por desgraza, os nosos representantes políticos, en lugar de investir en medios materiais adecuados e non a pataca que temos por novas tecnoloxías, e en medios persoais, creando máis Xulgados e dotándoos de persoal suficiente, manipulan e enganan á opinión pública vendendo estas reformas como “optimización, modernización e axilización” da Xustiza.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.