lunes, 6 de marzo de 2017

Modificación da demarcación dos rexistros da propiedade, mercantís e de bens mobles

No BOE número 54 do sábado 4 de marzo de 2017 saíu publicado o Real decreto 195/2017, do 3 de marzo, polo que se modifica a demarcación dos rexistros da propiedade, mercantís e de bens mobles.
Para acceder ao mesmo, prema na seguinte ligazón.