martes, 14 de febrero de 2017

Vixiancia periodica da saúde 2017; comezo 14 de febreiro ata o 15 de marzo

NO DOG DE ONTE PUBLÍCASE A RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade á campaña da vixilancia periódica da saúde para o ano 2017 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia
A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible na páxina web da Xunta de Galicia: http://www.xunta.gal/riscos
SOLICITUDE
Enlace DOG