miércoles, 8 de febrero de 2017

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- REXISTRO CIVIL EXCLUSIVO- A CORUÑA
Corpo AUXILIO XUDICIAL

LUGO
- XDO. DO CONTENCIOSO Nº1 - LUGO
Corpo TRAMITACIÓN

PONTEVEDRA
- XDO.  PENAL N. 2-  VIGO
Corpo AUXILIO XUDICIAL

- XDO. INSTANCIA 13- VIGO
Corpo AUXILIO XUDICIAL

- XDO.  Nº 1- O PORRIÑO
Corpo  XESTIÓN

- XDO. Nº1 - VILAGARCIA
Corpo TRAMITACIÓN